NU PROBEREN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De laatste update van deze gebruiksvoorwaarden is 27 oktober 2022.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN BINDEND.

Welkom op de website mspy.com (hierna - de “Site“, “Website“).

De inhoud van deze website wordt geleverd door Altercon Group s.r.o., geregistreerd adres: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, registratienummer 06746764 (hierna te noemen “Wij“, “Ons“, “Onze“, “mSpy“).

Door de Website en/of mSpy Diensten te gebruiken, ga je akkoord met de volgende Gebruiksvoorwaarden.

Als je mSpy Software hebt gekocht via een online winkel van derden (third-party resellers), zijn de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw toegang tot mSpy Software hier te vinden.

Integrale onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn Privacybeleid, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers, Restitutiebeleid, Compatibiliteitsbeleid, Cookiebeleid, Voorwaarden voor verwijzingsprogramma's.

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna - de “ToU“) beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw toegang tot en gebruik van de Site, de mSpy software (hierna - de “Software“) en diensten, die worden geleverd door mSpy (hierna collectief “mSpy diensten“) beschikbaar gesteld via of in verband met de Site (hierna - de “dienst“). Deze ToU bevat de voorwaarden waaronder mSpy je toegang verleent tot de Site en de mSpy diensten.

UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE MSPY-DIENSTEN BETEKENT DAT U INSTEMT MET DEZE TOU EN VORMT UW BINDENDE AANVAARDING VAN DEZE TOU, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN DIE WIJ VAN TIJD TOT TIJD AANBRENGEN. WIJ ZULLEN U INFORMEREN OVER ALLE WIJZIGINGEN DIE ZICH VOORDOEN IN DE ESSENTIËLE ONDERDELEN VAN DE TOU EN VRAGEN OM IMPLICIETE TOESTEMMING. DIT BETEKENT DAT ALS JE DE SOFTWARE EN DIENST BLIJFT GEBRUIKEN, JE INSTEMT MET DEZE WIJZIGINGEN.

 1. DEFINITIES
  1. mSpy software - een mobiele applicatie en/of een computerprogramma, waarvan de beschrijving en de kenmerken op de Site worden verstrekt. mSpy software bestaat uit server- en cliëntdelen. Een toegang tot het servergedeelte wordt uitgevoerd via een webinterface op de Site. Het client gedeelte wordt geleverd als .apk bestand, dat wordt geïnstalleerd op een doelapparaat met Android besturingssysteem. Voor iOS doelapparaten is het niet nodig een applicatie op het doelapparaat te installeren om de Software te laten werken, wat betekent dat informatie wordt verzameld en functies worden uitgevoerd met alleen hulp van het serverdeel, door middel van iCloud login en wachtwoord van het doelapparaat in het controlepaneel.
  2. Abonnement - periodieke betalingen voor het gebruik van Software en/of het leveren van Diensten op periodieke basis.
  3. Doelapparaat - smartphone, tablet, mobiele telefoon of ander soortgelijk apparaat, waarop het cliëntgedeelte van de Software is geïnstalleerd (in geval van Android) of waarmee de Software is verbonden via het controlepaneel (in geval van iOS).
  4. Betalingsinformatie - Volledige naam van de gebruiker, e-mail, krediet-/debetkaartgegevens en andere informatie, die nodig kan zijn voor de betaling van mSpy Diensten.
  5. Betalingsdienstaanbieder - een financiële instelling, die betalingen verwerkt voor mSpy Diensten, waarmee mSpy een overeenkomst voor betalingsverwerking heeft gesloten.
  6. Wettige toegang tot een doelapparaat - toegang van de gebruiker tot een doelapparaat, dat eigendom is van deze gebruiker, alsmede beschikbaarheid van andere wettelijke gronden voor het verzamelen en verwerken van informatie van het doelapparaat.
  7. Cloudcontrole - controle van een account, applicatie en programma, die met behulp van cloudtechnologieën wordt uitgevoerd, zonder fysieke tussenkomst op een werkend doelapparaat en/of de software-installatie.
  8. mAssistance - soort diensten die worden geleverd door specialisten van mSpy, die de gebruiker kunnen helpen met het op afstand installeren, rooten en jailbreaken van een doelapparaat.
  9. Abonnementsmaand - betaalde abonnementsperiode die bestaat uit 28 kalenderdagen. Dit geldt alleen voor abonnementen van 1, 3 en 6 maanden. Een abonnement van 12 maanden duurt een kalenderjaar (366 dagen).
 2. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. De Site en de mSpy Diensten mogen alleen worden gebruikt in die gevallen:
   (i) - met als doel ouderlijk toezicht;
   (ii) - door gebruikers op hun eigen apparaten.
  2. Het hoofddoel van de ontwikkeling en levering van de Software is de beveiliging van eigendom en/of leven en gezondheid van kinderen en kinderen.
  3. Om de mSpy dienst te kopen en te gebruiken, moet je een account aanmaken op de Site door persoonlijke informatie te verstrekken zoals je e-mailadres, Factureringsinformatie en een Betaalmethode.
  4. Na de accountregistratie ontvangen wij alleen je ID- en e-mailgegevens.
  5. Na accountregistratie en aankoop van mSpy dienst ontvang je een URL-link voor het downloaden van .apk-bestanden in je controlepaneel. Voor een doelapparaat en je Account synchronisatie, moet je op de link klikken en een .apk bestand downloaden op het doelapparaat, het installeren en de nodige toestemmingen geven aan de geïnstalleerde applicatie met als doel de aangegeven functies te activeren. In het geval van een iOS doelapparaat moet je de iCloud login en het wachtwoord ervan opgeven in het controlepaneel voor de synchronisatie van het doelapparaat en het controlepaneel.
  6. Door het verstrekken van je betalingsgegevens tijdens de aankoop van de Software ben je je ervan bewust dat mSpy deze informatie niet verzamelt, het is de Betalingsprovider die de betalingsgegevens ontvangt.
  7. Je bent je ervan bewust dat mSpy niet verantwoordelijk is voor het lekken van gegevens van derden in databases en/of DSN-servers.
  8. Je zult de Site of de mSpy dienst niet gebruiken in strijd met wetten waaraan je onderworpen bent. Niettegenstaande het voorgaande zijn wij niet verantwoordelijk voor het verdere gebruik van de mSpy Software en is het jouw eigen verantwoordelijkheid.
  9. Je stemt ermee in het Compatibiliteitsbeleid te lezen en de vereisten van je doelapparaat volgens het Compatibiliteitsbeleid te controleren voordat je de bestelling op de Website plaatst.
  10. Je begrijpt dat je in de meeste gevallen fysieke toegang tot het apparaat nodig hebt om de mSpy Software te installeren.
  11. U zult alle instructies en documentatie die wij u op de Website verstrekken correct opvolgen.
  12. U zult geen andere derden toegang verlenen tot uw account of de Software laten gebruiken. In het geval dat toegang tot je account opzettelijk, of per ongeluk, of op een andere manier is verleend aan een derde partij zonder jouw toestemming, erken je dat wij geen verantwoordelijkheid dragen.
  13. Je installeert de Software alleen op de apparaten die je bezit.
  14. Wij behouden ons het recht voor om de mSpy Diensten aan iedereen te wijzigen, te beëindigen of te weigeren, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving op elk moment.
  15. Wij behouden ons het recht voor deze ToU op elk moment te wijzigen.
  16. Voor het activeren van sommige functies van de Software moet je rooten (voor Android) of jailbreaken (voor iOS). Je gaat ermee akkoord dat het rooten of jailbreaken van een doelapparaat jouw eigen verantwoordelijkheid is en dat jij alleen beslist of je het doet of niet. Je bent je bewust van alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het rooten of jailbreaken van een doelapparaat en neemt alle risico's en verantwoordelijkheid op je. Als je een abonnement hebt gekocht waarbij functies worden geleverd die alleen kunnen worden geactiveerd met root of jailbreak van een doelapparaat, en je na betaling hebt besloten het doelapparaat niet te rooten of te jailbreaken, is dat geen reden voor restitutie en/of wijziging van je abonnementstype. In dit geval kun je na afloop van je abonnementsperiode upgraden naar een ander type abonnement, waarin bovengenoemde functies niet zijn opgenomen.
  17. Je kunt een doelapparaat niet rooten of jailbreaken met de mSpy Software. Je moet software van derden installeren om het doelapparaat te rooten of te jailbreaken. Je bent je ervan bewust en gaat ermee akkoord dat wij niet in staat zijn en niet verantwoordelijk zijn voor software van derden die je gebruikt om het doelapparaat te rooten of te jailbreaken, zelfs als wij helpen bij het kiezen van dergelijke software.
 3. INSCHRIJVING
  1. Om je te abonneren op de Dienst moet je een bestelling plaatsen.
  2. Op de Site worden verschillende abonnementsplannen aangeboden. Abonnementsplannen zijn afhankelijk van je apparaat, het aantal functies dat je kunt kiezen en een abonnementsperiode.
  3. Je mag meerdere abonnementen onder dezelfde account hebben.
  4. Je moet voor elk doelapparaat één abonnement kopen, tenzij je een abonnement hebt gekocht waarmee je de Dienst gelijktijdig op meerdere doelapparaten kunt gebruiken.
  5. Tijdens het plaatsen van de bestelling dient u de Factureringsinformatie en de Betalingsmethode in te vullen door uw persoonlijke gegevens te verstrekken.
  6. Na de aankoop van de Software worden je gegevens (login en wachtwoord) naar je e-mail gestuurd, zodat je toegang krijgt tot je account/controlepaneel.
  7. We raden je sterk aan om je privé-coderingssleutel te downloaden van het controlepaneel of hem te sturen naar de e-mail die in je abonnement staat. Bewaar hem of onthoud hem voor het geval je je wachtwoord opnieuw moet instellen of de toegang tot je account en abonnement(en) moet herstellen.
  8. Als je je privésleutel verliest, kun je geen wachtwoord resetten of je toegang tot je account of abonnement(en) herstellen, en we kunnen je in dit geval niet helpen met het herstellen van de toegang (gegevens), omdat we geen privésleutels van gebruikers opslaan en onthouden.
  9. Je kunt de abonnementen van de volgende duur kiezen - 1, 3, 6 of 12 abonnementsmaanden. Een abonnement van 12 maanden bestaat uit 366 kalenderdagen.
  10. Het is je bekend dat je een cliëntgedeelte van de Software voor meer dan één doelapparaat kunt gebruiken als je het abonnementsplan koopt, maar je moet het opnieuw installeren van het huidige apparaat naar het nieuwe, tenzij je een abonnement hebt gekocht waarmee je de Dienst gelijktijdig op meerdere doelapparaten kunt gebruiken.
  11. Om onderbrekingen te voorkomen wordt het door jou gekozen abonnement automatisch verlengd voor een opeenvolgende verlengingsperiode met dezelfde duur en tegen de oorspronkelijke, niet afgeprijsde, prijs.
  12. Tijdens een abonnementsbetaling kun je aanvullende diensten kopen. De betalingsprijs en -voorwaarden zijn afhankelijk van de gekozen Diensten.
  13. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van verleende diensten. Als het doelapparaat schade ondervindt van de geleverde diensten, zijn wij niet aansprakelijk voor die schade.
  14. Het abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij de automatische verlenging ten minste 24 uur voor het einde van het huidige abonnement wordt uitgeschakeld. We kunnen het toekomstige betalingsabonnement in rekening brengen, als je automatische verlenging niet hebt uitgezet, zelfs als de Software tijdelijk niet beschikbaar was om technische redenen. Er zal een speciale knop zijn om automatische verlenging te annuleren tijdens de uitvoering van de betaling op de Site. De verlengingsprijs voor een nieuwe Abonnementsperiode kan afwijken van de oorspronkelijke Abonnementsprijs als gevolg van een annuleringskorting. Nadat je betaling succesvol is uitgevoerd, sturen we je een bevestigingsbrief per e-mail met een indicatie van een initiële en verlengingsprijs. Als je het niet eens bent met een verlengingsprijs, moet je de automatische verlenging annuleren in het controlepaneel.
  15. Als je automatische verlenging niet hebt uitgezet, wordt de volgende abonnementsperiode in rekening gebracht bij aanvang van de volgende periode. Je kunt een abonnement opzeggen via het controlepaneel of met hulp van ons ondersteuningsteam via Live Chat of e-mail. Je begrijpt en bevestigt dat als je vergeet de automatische verlenging voor een nieuwe abonnementsperiode uit te schakelen, dit geen reden is voor terugbetaling. Als je de automatische verlenging voor je bestelling niet uitschakelt, wordt de volgende abonnementsperiode in rekening gebracht. Om je af te melden moet je contact opnemen met het ondersteuningsteam.
  16. Je mag nooit zonder toestemming het account van een andere gebruiker gebruiken. Bij het aanmaken van je account moet je nauwkeurige en volledige informatie verstrekken.
  17. Je bent als enige verantwoordelijk voor de activiteiten die vanuit je account plaatsvinden en moet het wachtwoord van je account veilig bewaren.
  18. Je mag een account niet delen of overdragen. Je mag je wachtwoord aan niemand anders bekendmaken.
  19. Je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of elk ongeoorloofd gebruik van je account of als je denkt dat het wachtwoord van een account gecompromitteerd is.
  20. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door onbevoegd gebruik van je account.
  21. Je kunt met de mSpy diensten communiceren via je account/controlepaneel door instellingen te wijzigen die je ter beschikking worden gesteld.
  22. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw Account plaatsvinden.
  23. U gaat ermee akkoord geen account aan te maken of te gebruiken met gebruikmaking van een valse identiteit of informatie, of namens iemand anders dan uzelf.
  24. Je gaat ermee akkoord geen account aan te maken of de mSpy diensten te gebruiken als je Account eerder door ons is verwijderd of als je eerder bent verbannen van de mSpy diensten.
  25. Je hebt het recht om een account van jou op elk moment te deactiveren. U kunt elke account die op uw naam staat deactiveren door de instructies op de Site te volgen.
  26. Als je een account vrijwillig beëindigt of laat vervallen, kun je dat account op elk moment weer activeren via het controlepaneel op de Site. Accounts die door ons worden beëindigd wegens enige vorm van misbruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen om geen enkele reden opnieuw worden geactiveerd. Bij beëindiging of opschorting van de mSpy diensten wordt de bewaking van alle apparaten waarop de Software is geïnstalleerd gestaakt. Alle informatie die je op de Site hebt verstrekt of die verband houdt met je account is niet langer toegankelijk voor jou.
  27. Als je je wachtwoord voor de account bent vergeten, kun je de toegang herstellen met je privé-coderingssleutel.
  28. Wij kunnen producten van derden (software, mobiele toepassingen, enz.) aanbieden en doorverkopen. Je kunt deze kopen met of los van de hoofdabonnementen. Algemene voorwaarden, privacy zaken, licentie overeenkomst, etc., die gerelateerd zijn aan het gebruik van dergelijke producten van derden zullen worden verstrekt door deze derden en je kunt ze vinden via links, gespecificeerd op de betreffende pagina's van de Website. Je weet dat mSpy niet verantwoordelijk is voor dergelijke producten van derden en dat het gebruik van dergelijke producten uitsluitend jouw verantwoordelijkheid is, zelfs als wij het aanbevelen. Als je vragen hebt over producten van derden, het gebruik ervan, problemen met de installatie, foutopsporing, enz., moet je je verzoek sturen naar een geschikte leverancier. mSpy helpt niet bij de installatie en het gebruik van deze producten, maar je kunt de nodige informatie krijgen van de geschikte leverancier. Op jouw verzoek zullen we je dringende contactgegevens verstrekken. Voor facturering en andere financiële zaken moet je contact met ons opnemen via e-mail support@mspy.com of Live Chat. Voor het verkrijgen en installeren van producten van derden moet je de instructies volgen die je ontvangt nadat je een betaling hebt gedaan. Deze instructies staan op de Website en/of worden per e-mail verzonden.
 4. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
  1. Wij proberen al onze gebruikers te helpen. Je kunt met ons in contact komen over alle zaken die bij mSpy diensten horen via Live Chat of e-mail. Onze hulp via Live Chat en e-mail is voor jou helemaal gratis.
  2. Ook kunnen we de diensten van de Prioriteitslijn Ondersteuning via de telefoon aanbieden en je kunt alleen tegen vooruitbetaling met ons in contact komen. Dit betekent dat onze de diensten van de Prioriteitslijn Ondersteuning via een telefoongesprek factureerbaar is. Je kunt de diensten van de Prioriteitslijn Ondersteuning bestellen wanneer je een van de abonnementen koopt op een afrekenpagina. De diensten van de Prioriteitslijn Ondersteuning is een dienst op abonnementsbasis die aan het eind van de factureringscyclus automatisch wordt verlengd. De standaard factureringscyclus is 30 dagen. Om gebruik te maken van de diensten van de Prioriteitslijn Ondersteuning moet je een terugbelverzoek indienen via het controlepaneel en wij bellen je binnen 20 minuten terug.
  3. Je kunt mAssistance service bestellen op een checkout pagina wanneer je een abonnement koopt. Als je gebruik wilt maken van mAssistance service, moet je voor deze service eenmalig vooruit betalen. De mAssistance service wordt geleverd door mSpy via de telefoon en/of specifieke software voor toegang op afstand, en alleen voor één doelapparaat. Als je het doelapparaat kwijt bent, of het doelapparaat of de mSpy applicatie zijn beschadigd als gevolg van het rooten of jailbreaken, of er is een andere reden voor herhaaldelijk rooten/ jailbreaken/installeren, en je hebt opnieuw mAssistance nodig, dan moet je nog één keer betalen voor mAssistance (één mAssistance service voor één keer rooten/ jailbreaken/installeren). Om ervoor te zorgen dat mSpy na de rootsessie probleemloos werkt, krijgen onze Klanten 2 maanden garantie en 24/7 ondersteuning van onze Geavanceerde technici via live chat. Merk op dat het rooten van je doelapparaat zowel succesvol als niet succesvol kan zijn, afhankelijk van de bijzonderheden van het model van het apparaat. Voor een succesvolle rootsessie hebben we het volgende nodig: (i) Windows PC; (ii) Stabiele internetverbinding; (iii) Ten minste 2 uur fysieke toegang tot het doelapparaat (duur hangt af van het model van het apparaat en de internetsnelheid); (iv) Ten minste 20Mb/s internetsnelheid. Voor de succesvolle installatie/herinstallatie op afstand hebben we nodig: (i) Doelapparaat met ontgrendeld scherm; (ii) Ten minste 10 minuten fysieke toegang; (iii) Stabiele internetverbinding. Tijdens de rootsessie kunnen de volgende gegevens nodig zijn: PIN-code, wachtwoord voor schermontgrendeling, gekoppelde Google-accountgegevens, Wi-Fi-wachtwoord.
  4. We leveren onze Ondersteuningsdiensten alleen in het Engels, Turks, Frans en Portugees. Het niet kennen van een van deze talen is geen reden voor terugbetaling.
 5. FACTURERINGSPROCEDURE
  1. Alle accounts worden opgezet op basis van vooruitbetaling. Wij moeten de betaling ontvangen voordat een factureerbaar product of dienst wordt geleverd en/of geactiveerd. Je bent verplicht om geldige creditcards/debetkaarten in je bestand te hebben voor het in rekening brengen van terugkerende maandelijkse abonnementskosten en eenmalige of meermalige advieskosten.
  2. Je abonnement is NIET gebaseerd op hoeveel je de Software gebruikt (of niet gebruikt), maar op de beschikbaarheid van mSpy diensten. Als je de Software op extra apparaten wilt installeren, moet je extra abonnementen aanschaffen.
  3. Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van alle krediet-/debetkaartgegevens en contactgegevens tijdens het gebruik van de mSpy Diensten.
  4. Je moet regelmatig je accountprofiel binnen mSpy Diensten controleren om er zeker van te zijn dat die informatie actueel is.
  5. Auto Upgrade is standaard ingeschakeld. Na uitvoering van de betaling voor een abonnement ontvang je van ons een betalingsbericht. Al je betalingsbewijzen zijn op verzoek beschikbaar. Kosten van mSpy Services zijn inbegrepen in de abonnementsprijs, maar in sommige gevallen zijn extra kosten mogelijk. Wij brengen extra kosten in rekening voor technische bijstand in verband met de installatie van de Software en voor Prioriteitslijn Ondersteuning.
  6. Betaalmethoden. Wij accepteren alle betalingen via alle belangrijke debit/credit cards. Voor betaling via andere middelen, zoals cheque of overschrijving, is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig, die naar ons eigen goeddunken wordt gegeven. Om een betaling uit te voeren, moet je je betalingsinformatie (kaartnummer, CVV-code, vervaldatum) opgeven en de nodige betalingsmethode kiezen.
 6. FACTURERINGSCYCLUS
  1. Terugkerende factureringsprocedure. We brengen je kosten in rekening aan het begin van je respectieve factureringsperiode (de “betalingsdatum“). Voor je gemak zullen we automatisch je creditcard/debetkaart belasten voor de betalingstermijnen van het abonnement volgens het betreffende abonnementsplan (na 1-, 3-, 6- of 12 abonnementsmaanden, afhankelijk van je abonnementsplan).
  2. Als je kaart in ons bestand om welke reden dan ook wordt geweigerd, zullen we proberen de betaling voor de kaarten in ons bestand nog vijf (5) keer uit te voeren binnen de volgende dertig (30) dagen. Als we niet in staat zijn om binnen bovengenoemde tijd geld van je kaart af te schrijven, wordt je rekening geannuleerd.
  3. Onvoldoende fondsen. In het geval dat er onvoldoende geld op je rekeningen/kaarten staat, behouden we ons het recht voor je korting te geven op elk type aankoop en de betaling van het abonnement met korting in rekening te brengen. Dit kan betrekking hebben op de eerste betaling, verlenging van het abonnement of upgrade, inclusief de verlenging en upgrade gedaan via het controlepaneel.
   1. 6.3.1. Als we je betaling proberen af te boeken en er staat onvoldoende geld op je kaart, kunnen we je een korting van 25% geven en wordt je slechts 75% van de abonnementsprijs in rekening gebracht. Als er na de verstrekte korting van 25% nog steeds onvoldoende geld op je kaart staat, kunnen we proberen je een korting van 50% te geven, en wordt je slechts 50% van de abonnementsprijs in rekening gebracht. Als we niet in staat zijn om geld van je kaart af te schrijven met de hierboven gespecificeerde kortingen, wordt je account geannuleerd.
   2. 6.3.2. Als we wel geld van je kaart kunnen afschrijven met een gereduceerde prijs (75% of 50%), wordt mSpy software aan je geleverd voor de abonnementsperiode die in verhouding staat tot de toegepaste korting (respectievelijk 75% of 50% van de tijd van de gekozen abonnementsperiode).
   3. 6.3.3. Als je een korting hebt verkregen in het kader van onze marketingacties, die je het recht geeft om de mSpy software tegen een gereduceerde prijs te kopen, en op het moment van de aankoop staan er onvoldoende middelen op je rekeningen/kaarten, dan behouden wij ons het recht voor om je een extra korting te verlenen en de betaling van het abonnement in rekening te brengen in overeenstemming met de cl. 6.3.1 en 6.3.2 van deze ToU.
 7. SOFTWARE APPLICATIE
  1. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in samenhang met de Eindgebruikersovereenkomst, en regels, beperkingen of documentatie die van tijd tot tijd door ons worden vastgesteld.
  2. Je begrijpt dat wij, naar eigen goeddunken, op elk moment om welke reden dan ook een licentie op grond daarvan kunnen opschorten of beëindigen en de functionaliteit van de Software kunnen uitschakelen. In dat geval zal de informatie waartoe je reeds toegang hebt gehad niet meer beschikbaar zijn zonder voorafgaande kennisgeving.
  3. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken eigenschappen of functies aan de Software toe te voegen of te verwijderen.
  4. Je kunt het basisfunctiepakket gebruiken op een apparaat zonder jailbreak (iOS) of rooting (Android). Als je toegang wilt hebben tot premium functies in andere pakketten, moet je mogelijk het apparaat jailbreaken (iOS) of rooten (Android), wat een wettelijke procedure is volgens de toepasselijke wetgeving. Volgens uitzonderingen, die door de Librarian of Congress zijn aangenomen op de Digital Millennium Copyright Act, zijn jailbreaken en rooten in specifieke gevallen geoorloofd.
  5. Als je apparaat door een update van het besturingssysteem van je apparaat losgekoppeld werd van de Software, kun je je richten tot de klantenservice op support@mspy.com om het opnieuw te koppelen. Vergeet niet dat je de garantie voor het besturingssysteem van je doelapparaat kunt verliezen en dat je het op eigen risico opnieuw koppelt.
  6. Mocht je technische vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice op support@mspy.com.
 8. AANVAARDING
  1. Door onze Site en/of de mSpy Diensten te gebruiken bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden en de Eindgebruikersovereenkomst, het Privacybeleid, het Restitutiebeleid, het Cookiebeleid, het Compatibiliteitsbeleid en de Voorwaarden van het Verwijzingsprogramma hebt gelezen en ermee instemt.
  2. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden, Eindgebruikersovereenkomst, Privacybeleid, Restitutiebeleid, Cookiebeleid, Compatibiliteitsbeleid en Voorwaarden van het Verwijzingsprogramma te allen tijde herzien, zonder voorafgaande kennisgeving, en de nieuwe versies zullen beschikbaar zijn op de Site.
  3. Als je op enig moment niet akkoord gaat met enig deel van deze gebruiksvoorwaarden, licentieovereenkomst voor eindgebruikers, privacybeleid, restitutiebeleid, cookiebeleid, compatibiliteitsbeleid en de voorwaarden van het verwijzingsprogramma, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van de site en/of de mSpy-diensten.
 9. VEILIGHEID
  1. Wij geven om de integriteit en veiligheid van je persoonlijke informatie.
  2. Je erkent dat je je persoonlijke informatie vrijwillig verstrekt aan mSpy en de Betalingsprovider tijdens het plaatsen van de bestelling voor het Product.
  3. Je begrijpt dat we je persoonlijke informatie kunnen gebruiken om je te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie in verband met de mSpy Diensten. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven.
  4. Lees ons Privacybeleid voor meer details over onze regels voor het verwerken en veilig opslaan van persoonlijke gegevens.
  5. Je gaat ermee akkoord dat je verplicht bent de door ons aan jou verstrekte privé-coderingssleutel te bewaren.
  6. Wij zijn niet in staat om geëxporteerde logs en gegevens van een doelapparaat met het gebruik van de Software te verzamelen en/of op te slaan in de database indien (i) de gegevens ouder zijn dan 3 (drie) maanden; (ii) je account is verlopen.
  7. Bij het verlopen van je account worden alle logs en gegevens die met behulp van de Software van een doelapparaat zijn geëxporteerd binnen 1 (één) maand verwijderd. Volgens onze legitieme belangen en jouw gemak, hebben we het recht om je account niet te verwijderen, zelfs als je het niet gebruikt.
  8. Wij controleren, bewaken en/of weten niet hoe de gebruiker de softwaretoepassing gebruikt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ongepaste gebruik daarvan. Het is op risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
  9. Je erkent dat wij onze gebruikers niet aanmoedigen om de mSpy Diensten illegaal te exploiteren.
 10. EISEN AAN EEN GEBRUIKER
  1. Bij het plaatsen van een bestelling voor de Software erken je en ga je ermee akkoord dat je 18 jaar of ouder bent.
  2. Wanneer u de Software op een apparaat installeert, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u een ouder bent van uw minderjarig kind of voogd van een voogd; (ii) u eigenaar bent van dit apparaat.
 11. COMPATIBILITEIT VAN HET DOELAPPARAAT
  1. Je bent je ervan bewust dat je, voordat je een bestelling voor een abonnement plaatst, het compatibiliteitsbeleid zorgvuldig moet lezen.
  2. Het is je bekend dat je, voordat je de Software installeert, de vereisten voor de compatibiliteit van je doelapparaat moet controleren.
  3. Indien je apparaat niet in overeenstemming is met het compatibiliteitsbeleid, mag je de softwaretoepassing niet installeren en gebruiken.
  4. Indien je niet hebt voldaan aan het compatibiliteitsbeleid voordat je het abonnement hebt aangeschaft, ga je ermee akkoord dat dit jouw verantwoordelijkheid is en dat je geen geld terugkrijgt.
  5. Indien je niet hebt voldaan aan het compatibiliteitsbeleid vóór de installatie, ga je ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is en dat je geen geld terugkrijgt.
  6. Je begrijpt dat indien je apparaat compatibel is volgens het compatibiliteitsbeleid, je je apparaat moet jailbreaken of rooten (indien nodig) om de Software te kunnen gebruiken.
 12. SOFTWARE-UPDATES
  1. In een poging om de mSpy Diensten te verbeteren en fouten te herstellen, kunnen we de Softwaretoepassing van tijd tot tijd bijwerken.
  2. Je erkent en gaat ermee akkoord dat we de Software met of zonder kennisgeving kunnen bijwerken.
  3. Je erkent en gaat ermee akkoord dat we je via e-mail of het controlepaneel kunnen verzoeken de softwaretoepassing op een doelapparaat bij te werken.
  4. Je begrijpt en gaat ermee akkoord, dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade aan een doelapparaat als gevolg van een software-update.
 13. TERUGBETALINGEN EN RETOURZENDINGEN
  1. Wij garanderen terugbetalingen voor het geval je om welke reden dan ook niet tevreden bent met de Software. Dit betekent echter niet dat restitutie in alle gevallen kan worden aangeboden. Of je in aanmerking komt voor een terugbetaling hangt af van het Productpakket, het abonnement, de tijd die verstreken is sinds de transactie, enz. Meer details zijn beschikbaar in ons Restitutiebeleid, dat we aanbevelen door te nemen voordat je mSpy Diensten gaat gebruiken.
 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1. Handelsmerken. Het logo van mSpy is een handelsmerk/dienstmerk dat gebruikt wordt door mSpy.
  2. Ongeoorloofd gebruik van het handelsmerk, dienstmerk of logo van mSpy is een schending van de toepasselijke handelsmerkwetten en de heersende internationale intellectuele eigendomswetten.
  3. Copyright. De Site, Service en Software worden beschermd door de toepasselijke wetgeving en internationale auteursrechtwetten.
  4. Alle intellectuele eigendom in het ontwerp en de lay-out van deze website en het materiaal of de informatie gepubliceerd op de pagina's behoort toe aan en berust bij mSpy of haar licentiegevers. Je mag geen enkel deel van deze site kopiëren of anderszins iets doen met betrekking tot enig deel van de site, behalve het volgende:

   (a) Je mag pagina's van deze website afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik;

   (b) In materiaal dat aan derden wordt verstrekt, mag je alleen de inhoud van deze site citeren, op voorwaarde dat dergelijke citaten niet in een misleidende context worden gebruikt en dat je zowel de auteur als mSpy naar behoren vermeldt.

  5. Je mag geen enkel deel van deze website of het materiaal op deze website op een andere manier gebruiken of reproduceren dan hierboven vermeld en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mSpy.
  6. Alle afbeeldingen die op deze website verschijnen met een verwijzing naar het Gelicentieerde Materiaal bevatten beperkingen op het downloaden van dergelijk materiaal voor ander dan persoonlijk gebruik, en verbieden herpublicatie, heruitzending, reproductie of ander gebruik van het Gelicentieerde Materiaal.
 15. AFWIJZING VAN GARANTIES. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN
  1. DE SITE EN DE MSPY DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS“ EN “AS AVAILABLE“ BASIS VOOR UW GEBRUIK, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL. MSPY GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA, OF DE PRESTATIES VAN, DE SITE OF DE SERVICE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERIFIËREN VAN INFORMATIE VOORDAT U EROP VERTROUWT. HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DE DIENST IS OP EIGEN RISICO. WIJ GARANDEREN NIET DAT U DE SITE EN/OF DE DIENST KUNT BEZOEKEN OF GEBRUIKEN OP DE TIJDSTIPPEN OF LOCATIES VAN UW KEUZE; DAT DE SITE OF DE DIENST ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF DAT DE SITE OF DE DIENST VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.
  2. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de afwijzing van impliciete garanties niet toestaan, is de voorgaande afwijzing mogelijk niet op jou van toepassing.
 16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. ENIG EN EXCLUSIEF RECHTSMIDDEL
  1. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN MSPY, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN ZAKENPARTNERS (GEZAMENLIJK DE “GELIEERDE PARTIJEN“) ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN WIJZEN VERDER ALLE VERLIEZEN AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE, DE SOFTWARE EN/OF DE SERVICE, ZELFS ALS WIJ EN/OF DE GELIEERDE PARTIJEN ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
  2. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MSPY OF EEN VAN DE VERBONDEN PARTIJEN IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN $50 OF HET BEDRAG DAT U AAN ONS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS HEBT BETAALD GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET MOMENT WAAROP DE OORZAAK VAN DE ACTIE DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE AANSPRAKELIJKHEID IS ONTSTAAN.
  3. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden de aansprakelijkheid van mSpy en haar gelieerde ondernemingen worden beperkt tot de volledige door de wet toegestane omvang.
  4. MSPY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF SITE DOOR GEBRUIKERS OP ONRECHTMATIGE WIJZE EN MET ONRECHTMATIGE DOELEN. DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN WORDEN UITSLUITEND GELEVERD EN ONTWIKKELD MET VEILIGHEIDSDOELEINDEN EN KUNNEN NIET WORDEN GEBRUIKT MET SCHENDING VAN RECHTEN, VRIJHEDEN EN BELANGEN VAN DERDEN. MSPY WEET NIET EN KAN NIET WETEN HOE GEBRUIKERS DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN GEBRUIKEN. INDIEN U CONSTATEERT DAT DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN ONRECHTMATIG WORDEN OF WERDEN GEBRUIKT, KUNT U ONS DAARVAN OP DE HOOGTE STELLEN EN ZULLEN WIJ ALLES IN HET WERK STELLEN OM HET ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN TE STOPPEN.
  5. MSPY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN VAN DERDEN DIE OP DE WEBSITE ZIJN GEKOCHT (MET UITZONDERING VAN BETALINGEN). ALLE CLAIMS EN VERZOEKEN OVER HET GEBRUIK, DE INSTALLATIE, HET HERSTELLEN VAN FOUTEN, HET VERWIJDEREN, HET HERINSTALLEREN, DE TOEGANG ENZOVOORT, MOETEN WORDEN GERICHT AAN DE LEVERANCIERS VAN DERGELIJKE PRODUCTEN.
 17. VRIJWARING
  1. Je gaat ermee akkoord mSpy en de gerelateerde partijen te vrijwaren en te verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, schade of andere verliezen, inclusief redelijke advocaatkosten, die het gevolg zijn van of voortvloeien uit jouw gebruik van de Site, de Software en/of de Dienst of enige schending door jou van deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid dat wij van tijd tot tijd voor de Site, de Software en/of de Dienst kunnen uitvaardigen.
 18. OVERDRACHT
  1. Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk overdragen aan een persoon of entiteit, met of zonder uw toestemming.
  2. U mag de Gebruiksvoorwaarden niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke ongeoorloofde overdracht door u is nietig.
 19. DIVERSEN
  1. Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal dat deel worden gescheiden en zal de rest van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.
  2. Het niet of vertraagd afdwingen door mSpy van naleving van de GV vormt geen verklaring van afstand van deze GV.
  3. De uitdrukkelijke verklaring van afstand door mSpy van een bepaling, voorwaarde of eis van deze GV vormt geen verklaring van afstand van enige toekomstige verplichting om aan die bepaling, voorwaarde of eis te voldoen.
  4. Alle kennisgevingen die door u worden gegeven of vereist krachtens deze GV dienen schriftelijk en gericht te zijn aan:
   1) support@mspy.com - voor technische verzoeken.
   2) support@mspy.com - voor juridische verzoeken.
   3) dpo@mspy.com) - voor zaken betreffende persoonsgegevens en privacy (functionaris voor gegevensbescherming).
  5. Alle Policies en andere documenten, die op de Site zijn geplaatst, maken integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.
  6. De Dienst kan worden beëindigd wanneer het abonnement afloopt.
  7. Wij behouden ons het recht voor om naar ons eigen en absolute oordeel de dienst aan een gebruiker te weigeren.
  8. De mSpy Diensten worden aangeboden met dien verstande dat wij elk abonnement en/of jouw toegang tot de mSpy Diensten op elk moment kunnen beëindigen, om elke gepaste reden, inclusief maar niet beperkt tot elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
  9. Wij kunnen te allen tijde stoppen met het aanbieden en/of ondersteunen van de mSpy Diensten.
  10. Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan, of indien van toepassing, de diensten te beëindigen van elke gebruiker, inclusief zonder beperking een gebruiker die probeert het apparaat van een individu te monitoren, die daar geen toestemming voor heeft gegeven. In dit geval behouden wij ons het recht voor om alle accounts te blokkeren die verband houden met deze potentieel overtredende gebruiker.
  11. Deze ToU beschrijven bepaalde wettelijke rechten. U kunt andere rechten hebben volgens de wetten van uw staat of land. Deze GV veranderen niets aan uw rechten volgens de wetten van uw staat of land.
  12. Deze GV is onderworpen aan de wetten van Tsjechië. Eventuele geschillen moeten worden opgelost door de bevoegde rechtbanken van Tsjechië.
  13. Indien de wetten van uw staat of land u niet toestaan de softwaretoepassing volledig of slechts gedeeltelijk te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat dit op uw verantwoordelijkheid is.
  14. De originele, wettelijk bindende versie van dit document is geschreven in het Engels, en het is vertaald in andere talen voor de hoffelijkheid van onze niet-Engelssprekende gebruikers. Als er verschillen zijn tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, heeft de Engelse versie voorrang op de vertaalde versie.
  15. Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail support@mspy.com.