Wypróbuj

REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja niniejszego Regulaminu miała miejsce 27 października 2021 roku.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM.

NINIEJSZY REGULAMIN JEST WIĄŻĄCY.

Witamy na stronie internetowej mspy.com (zwaną dalej “Stroną“, “Witryną“).

Zawartość tej strony internetowej jest dostarczana przez Altercon Group s.r.o., adres siedziby: Londýnská 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, nr rej. 06746764 (zwanym dalej “My“, “Nas“, “Nasz“, “mSpy“).

Korzystając z Witryny i/lub Usług mSpy, użytkownik zgadza się na przestrzeganie następującego Regulaminu.

Jeśli zakupiłeś Oprogramowanie mSpy za pośrednictwem sklepu internetowego osób trzecich (sprzedawców zewnętrznych), regulamin korzystania z oprogramowania mSpy obowiązujący dla Twojego dostępu do oprogramowania mSpy znajdziesz tutaj.

Integralnymi częściami niniejszego Regulaminu są: Polityka prywatności, Umowa licencyjna użytkownika końcowego, Polityka zwrotu kosztów, Polityka kompatybilności, Polityka Cookies.

Niniejszy Regulamin opisuje warunki dostępu i korzystania z Witryny, oprogramowania mSpy (dalej - “Oprogramowanie“) i usług świadczonych przez mSpy (dalej łącznie “Usługi mSpy“) udostępnianych za pośrednictwem lub w połączeniu z Witryną (dalej - “Usługa“). Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich mSpy zapewnia użytkownikowi dostęp do Strony i Usług mSpy.

KORZYSTANIE Z WITRYNY I/LUB USŁUG MSPY OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE POSTANOWIENIA I STANOWI WIĄŻĄCĄ AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ, W TYM WSZELKICH MODYFIKACJI WPROWADZANYCH PRZEZ NAS OD CZASU DO CZASU. BĘDZIEMY INFORMOWAĆ CIĘ O WSZELKICH MODYFIKACJACH, KTÓRE DOTYCZĄ ISTOTNYCH CZĘŚCI REGULAMINU I PROSIĆ O DOROZUMIANĄ ZGODĘ. OZNACZA TO, ŻE KONTYNUUJĄC KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TE MODYFIKACJE.

 1. DEFINICJE
  1. Oprogramowanie mSpy - aplikacja mobilna i/lub program komputerowy, którego opis i funkcje są podane na Stronie. Oprogramowanie mSpy składa się z części serwerowej i klienckiej. Dostęp do części serwerowej realizowany jest poprzez interfejs WWW na Stronie. Część kliencka jest dostarczana w postaci pliku .apk, który jest instalowany na urządzeniu docelowym z systemem operacyjnym Android. W przypadku urządzeń docelowych z systemem operacyjnym iOS nie ma wymogu instalowania żadnej aplikacji na urządzeniu docelowym, aby Oprogramowanie mogło działać, co oznacza, że zbieranie informacji i wykonywanie funkcji odbywa się wyłącznie przy pomocy części serwerowej, za pomocą loginu iCloud urządzenia docelowego i hasła wprowadzanego w Panelu sterowania.
  2. Subskrypcja - okresowe płatności za Oprogramowanie korzystające i/lub świadczące Usługi w sposób cykliczny.
  3. Urządzenie docelowe - smartfon, tablet, telefon komórkowy lub inne podobne urządzenie, na którym zainstalowana jest część kliencka Oprogramowania (w przypadku systemu Android) lub do którego Oprogramowanie jest podłączone poprzez Panel sterowania (w przypadku systemu iOS).
  4. Informacje o płatności - Imię i nazwisko użytkownika, e-mail, dane karty kredytowej/debetowej oraz inne informacje, które mogą być niezbędne do dokonania płatności za Usługi mSpy.
  5. Dostawca usług płatniczych - instytucja finansowa, która przetwarza płatności za Usługi mSpy, z którą mSpy zawarł umowę o obsługę płatności.
  6. Zgodny z prawem dostęp do urządzenia docelowego - dostęp użytkownika do urządzenia docelowego, którego właścicielem jest ten użytkownik, a także dostępność innych podstaw prawnych dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji z urządzenia docelowego.
  7. Kontrola w chmurze - kontrola konta, aplikacji i programu, która jest wykonywana z pomocą technologii chmurowych, bez fizycznej ingerencji w urządzenie docelowe pracujące i/lub instalujące oprogramowanie.
  8. mAssistance - rodzaj usług świadczonych przez specjalistów mSpy, które mogą pomóc użytkownikowi w zdalnej instalacji, rootowaniu i wykonywaniu jailbreak'a urządzenia docelowego.
  9. Miesiąc subskrypcji - płatny okres subskrypcji, który składa się z 28 dni kalendarzowych. Dotyczy to tylko planów abonamentowych 1-, 3- i 6-miesięcznych. Subskrypcja 12-miesięczna trwa jeden rok kalendarzowy (366 dni).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  1. Witryna i Usługi mSpy mogą być wykorzystywane tylko w takich przypadkach:
   (i) - w celu sprawowania kontroli rodzicielskiej;
   (ii) - przez użytkowników na ich własnych urządzeniach.
  2. Głównym celem tworzenia i udostępniania Oprogramowania jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie mienia i/lub życia i zdrowia dzieci i podopiecznych.
  3. Aby zakupić i korzystać z Usługi mSpy, należy utworzyć konto na Stronie, podając dane osobowe, takie jak adres e-mail, informacje o rachunku i sposobie płatności.
  4. Po rejestracji konta otrzymujemy tylko Twoje ID i adres e-mail.
  5. Po rejestracji konta i zakupie Usługi mSpy, w swoim Panelu sterowania otrzymasz link URL do pobrania pliku .apk. W przypadku urządzenia docelowego i synchronizacji Twojego Konta, musisz kliknąć w ten link i pobrać plik .apk na urządzenie docelowe, zainstalować go i nadać niezbędne uprawnienia zainstalowanej aplikacji w celu aktywacji zadeklarowanych funkcji. W przypadku urządzenia docelowego z systemem iOS, musisz podać jego login i hasło iCloud w Panelu sterowania w celu synchronizacji urządzenia docelowego i Panelu sterowania.
  6. Podając informacje o płatności podczas zakupu Oprogramowania, jesteś świadomy, że mSpy nie zbiera tych informacji - to Dostawca Płatności otrzymuje szczegóły płatności.
  7. Jesteś świadomy, że mSpy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wycieki danych osób trzecich w bazach danych i/lub serwerach DSN.
  8. Nie wolno korzystać z Witryny lub Usługi mSpy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa, którym się podlega. Niezależnie od powyższego, nie ponosimy odpowiedzialności za dalsze użytkowanie Oprogramowania mSpy i jest to wyłączna odpowiedzialność użytkownika.
  9. Wyrażasz zgodę na zapoznanie się z Polityką kompatybilności i sprawdzenie wymagań urządzenia docelowego zgodnie z Polityką kompatybilności przed złożeniem zamówienia na Stronie.
  10. Rozumiesz, że w większości przypadków do zainstalowania Oprogramowania mSpy wymagany jest fizyczny dostęp do urządzenia.
  11. Zobowiązujesz się do właściwego stosowania się do wszystkich instrukcji i dokumentacji dostarczonej Ci przez nas na Stronie.
  12. Zabrania się innym osobom trzecim dostępu do konta lub korzystania z Oprogramowania. W przypadku, gdy dostęp do konta został przyznany osobie trzeciej celowo, przez pomyłkę lub w jakikolwiek inny sposób bez Twojej zgody, akceptujesz, że nie ponosimy za to odpowiedzialności.
  13. Oprogramowanie zostanie zainstalowane wyłącznie na urządzeniach będących Twoją własnością.
  14. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zakończenia lub odmowy świadczenia Usług mSpy komukolwiek, z dowolnego powodu i bez powiadomienia, w dowolnym momencie.
  15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
  16. Aby aktywować niektóre funkcje Oprogramowania, należy wykonać rootowanie (dla systemu Android) lub jailbreak (dla systemu iOS). Wyrażasz zgodę, że procedura rootowania lub jailbreak urządzenia docelowego odbywa się na Twoją wyłączną odpowiedzialność i wyłącznie Ty decydujesz o jej przeprowadzeniu lub nie. Jesteś świadomy wszystkich konsekwencji, które mogą pojawić się w związku z rootowaniem lub jailbreakiem urządzenia docelowego i bierzesz na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność. Jeżeli dokonałeś zakupu subskrypcji, w której przewidziane są funkcje, które mogą być aktywowane jedynie poprzez rootowanie lub jailbreak urządzenia docelowego, a po dokonaniu płatności zdecydowałeś się nie rootować lub nie wykonywać jailbreaku urządzenia docelowego, nie będzie to stanowiło podstawy do zwrotu pieniędzy i/lub zmiany rodzaju subskrypcji. W takim przypadku możesz po upływie okresu subskrypcyjnego przejść na inny rodzaj subskrypcji, w którym nie są udostępniane funkcje wymienione powyżej.
  17. Nie można rootować ani wykonywać jailbreaku urządzenia docelowego za pomocą Oprogramowania mSpy. Musisz zainstalować oprogramowanie innych firm, aby rootować lub przeprowadzić jailbreak urządzenia docelowego. Użytkownik jest świadomy i zgadza się, że nie będziemy w stanie, jak również nie ponosimy odpowiedzialności za oprogramowanie osób trzecich używane do rootowania lub wykonywania jailbreaku urządzenia docelowego, nawet jeśli pomożemy w wyborze takiego oprogramowania.
 3. SUBSKRYPCJA
  1. Aby zasubskrybować Usługę, należy złożyć zamówienie.
  2. Na Stronie udostępnionych jest kilka planów subskrypcyjnych. Plany subskrypcji zależą od urządzenia użytkownika, liczby funkcji, które może wybrać, oraz okresu subskrypcji.
  3. Możesz mieć kilka subskrypcji w ramach tego samego konta.
  4. Musisz kupić jedną subskrypcję dla każdego urządzenia docelowego, chyba że wykupiłeś subskrypcję, która pozwala na korzystanie z Usługi jednocześnie na kilku urządzeniach docelowych.
  5. Podczas składania zamówienia należy uzupełnić Informacje rozliczeniowe oraz Sposób płatności poprzez podanie swoich danych osobowych.
  6. Po zakupie Oprogramowania, Twoje dane uwierzytelniające (login i hasło) zostaną wysłane na Twój adres e-mail, abyś mógł uzyskać dostęp do swojego Konta/Panelu sterowania.
  7. Zdecydowanie zalecamy pobranie prywatnego klucza szyfrującego z Panelu sterowania lub wysłanie go na adres e-mail wskazany w subskrypcji. Klucz ten należy zapisać lub zapamiętać na wypadek konieczności zresetowania hasła lub przywrócenia dostępu do konta i subskrypcji.
  8. W przypadku utraty swojego klucza prywatnego nie będziesz mógł zresetować hasła ani odzyskać dostępu do swojego Konta lub subskrypcji, a my nie będziemy mogli pomóc Ci w odzyskaniu dostępu (danych) w tym przypadku, ponieważ nie przechowujemy i nie zapamiętujemy kluczy prywatnych użytkowników.
  9. Możesz wybrać plany subskrypcyjne o następującym czasie trwania - 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Subskrypcja 12-miesięczna składa się z 366 dni kalendarzowych.
  10. Użytkownik jest świadomy, że wykupując plan subskrypcyjny może korzystać z części klienckiej Oprogramowania na więcej niż jednym urządzeniu docelowym, ale musi ją przeinstalować z dotychczasowego urządzenia na nowe, chyba że wykupił subskrypcję umożliwiającą korzystanie z Usługi jednocześnie na kilku urządzeniach docelowych.
  11. Aby uniknąć zakłóceń, wybrana przez Ciebie subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres odnowienia o tym samym czasie trwania i po pierwotnej, nieobniżonej cenie.
  12. W ramach płatności subskrypcyjnej możesz zakupić dodatkowe usługi. Cena i warunki płatności zależą od wybranych Usług.
  13. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za skutki świadczonych usług. W przypadku, gdy urządzenie docelowe zostanie uszkodzone w wyniku świadczonych usług, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za taką szkodę.
  14. Subskrypcja odnawia się automatycznie, chyba że automatyczne odnawianie zostanie wyłączone co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego planu subskrypcji. Możemy obciążyć Cię za przyszłą subskrypcję płatnością, jeśli nie wyłączyłeś automatycznego odnawiania, nawet jeśli Oprogramowanie było czasowo niedostępne z przyczyn technicznych. Podczas realizacji płatności na Stronie będzie znajdował się specjalny przycisk do anulowania automatycznego odnowienia. Cena odnowienia dla nowego okresu Subskrypcji może różnić się od początkowej ceny Subskrypcji z powodu anulowania zniżki. Po pomyślnym dokonaniu płatności wyślemy do Ciebie e-mail z potwierdzeniem i wskazaniem ceny początkowej i ceny odnowienia. Jeśli nie zgadzasz się z ceną odnowienia, musisz anulować automatyczne odnowienie w Panelu sterowania.
  15. W przypadku, gdy nie wyłączyłeś automatycznego odnawiania, zostaniesz obciążony opłatą za kolejny okres subskrypcji na początku następnego okresu. Możesz anulować subskrypcję poprzez Panel sterowania lub z pomocą naszego zespołu wsparcia poprzez Czat na żywo lub e-mail. Rozumiesz i potwierdzasz, że jeśli zapomnisz wyłączyć automatyczne odnawianie dla nowego okresu subskrypcji, nie będzie to powodem do zwrotu pieniędzy. W przypadku, gdy nie wyłączysz automatycznego odnawiania dla swojego zamówienia, zostaniesz obciążony opłatą za kolejny okres subskrypcji. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy skontaktować się z zespołem wsparcia.
  16. Nigdy nie wolno używać konta innego użytkownika bez jego zgody. Podczas tworzenia konta należy podać dokładne i pełne informacje.
  17. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce z Twojego konta i musisz zabezpieczyć swoje hasło do konta.
  18. Zabrania się udostępniania lub przekazywania konta. Nie wolno ujawniać nikomu swojego hasła.
  19. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub jeśli uważasz, że hasło do konta mogło zostać naruszone.
  20. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieautoryzowanym użyciem konta użytkownika.
  21. Możesz wchodzić w interakcje z Usługami mSpy poprzez swoje Konto/Panel sterowania, zmieniając ustawienia, które są Ci udostępnione.
  22. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta.
  23. Zobowiązujesz się nie tworzyć ani nie uzyskiwać dostępu do konta przy użyciu fałszywej tożsamości lub informacji, lub w imieniu kogoś innego niż Ty.
  24. Zobowiązujesz się nie zakładać konta ani nie korzystać z Usług mSpy, jeśli Twoje konto zostało wcześniej usunięte przez nas lub jeśli wcześniej zostałeś wykluczony z Usług mSpy.
  25. Masz prawo do dezaktywacji każdego swojego konta w dowolnym momencie. Możesz dezaktywować każde konto zarejestrowane na Twoje nazwisko, postępując zgodnie z instrukcjami na Stronie.
  26. Jeśli dobrowolnie usuniesz konto lub dopuścisz do jego wygaśnięcia, możesz je reaktywować w dowolnym momencie za pośrednictwem Panelu sterowania na Stronie. Konta usunięte przez nas z powodu jakiegokolwiek rodzaju nadużycia, w tym bez ograniczeń za naruszenie niniejszego Regulaminu, nie mogą być ponownie aktywowane pod żadnym pozorem. W momencie zakończenia lub zawieszenia świadczenia Usług mSpy, monitorowanie wszystkich urządzeń, na których zainstalowane jest Oprogramowanie, zostanie zakończone. Użytkownik nie będzie miał dostępu do żadnych informacji zamieszczonych na Stronie lub związanych z jego kontem.
  27. W przypadku, gdy zapomniałeś hasła do Konta, możesz przywrócić dostęp za pomocą prywatnego klucza szyfrującego.
  28. Możemy proponować i odsprzedawać produkty osób trzecich (oprogramowanie, aplikacja mobilna itp.). Możesz je kupić wraz z główną subskrypcją lub niezależnie od niej. Regulamin, kwestie prywatności, umowa licencyjna, itp., które są związane z korzystaniem z produktów stron trzecich, zostaną dostarczone przez te strony trzecie i można je znaleźć za pośrednictwem linków określonych na odpowiednich stronach Witryny. Użytkownik jest świadomy, że mSpy nie ponosi odpowiedzialności za produkty takich stron trzecich, a korzystanie z nich odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność, nawet jeśli je zalecamy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktów stron trzecich, ich użytkowania, problemów z instalacją, usuwaniem błędów itp., powinieneś wysłać swoje zapytanie do odpowiedniego dostawcy. mSpy nie pomaga w sprawach dotyczących instalacji i użytkowania tych produktów, jednak możesz uzyskać niezbędne informacje od odpowiedniego dostawcy. Na Twoją prośbę udostępnimy Ci dane kontaktowe w trybie pilnym. W sprawach dotyczących rozliczeń i innych kwestii finansowych należy kontaktować się z nami poprzez e-mail support@mspy.com lub za pośrednictwem czatu na żywo. Aby uzyskać i zainstalować produkty stron trzecich, musisz postępować zgodnie z instrukcjami, które otrzymasz po dokonaniu płatności. Instrukcje te pojawią się na stronie internetowej i/lub zostaną wysłane pocztą elektroniczną.
 4. USŁUGI WSPARCIA
  1. Staramy się pomagać wszystkim naszym użytkownikom. Możesz skontaktować się z nami w każdej sprawie, która dotyczy Usług mSpy poprzez czat na żywo lub e-mail. Nasza pomoc poprzez czat i e-mail jest dla Ciebie całkowicie bezpłatna.
  2. Ponadto możemy świadczyć usługi Linii priorytetowego wsparcia poprzez rozmowę telefoniczną i możesz się z nami połączyć tylko na warunkach przedpłaty. Oznacza to, że nasza usługa Linii priorytetowego wsparcia przez telefon jest płatna. Usługę tę można zamówić przy zakupie dowolnej subskrypcji na stronie kasy. Linia ta jest usługą opartą na subskrypcji, która odnawia się automatycznie na koniec cyklu rozliczeniowego. Standardowy cykl rozliczeniowy wynosi 30 dni. Aby skorzystać z usługi Linii priorytetowego wsparcia, należy poprosić o oddzwonienie za pośrednictwem Panelu sterowania. Zadzwonimy do Ciebie w ciągu 20 minut.
  3. Usługę mAssistance można zamówić na stronie kasy przy zakupie dowolnego rodzaju subskrypcji. Jeśli chcesz skorzystać z usługi mAssistance, powinieneś zapłacić za nią na warunkach jednorazowej przedpłaty. Usługa mAssistance jest świadczona przez mSpy za pośrednictwem telefonu i/lub specjalnego oprogramowania zdalnego dostępu i dotyczy tylko jednego urządzenia docelowego. Jeśli utraciłeś urządzenie docelowe lub urządzenie docelowe lub aplikacja mSpy zostały uszkodzone w wyniku rootowania lub jailbreakingu, lub istnieje jakikolwiek inny powód ponownego rootowania/wykonywania jailbreaku/instalacji i potrzebujesz ponownie skorzystać z usługi mAssistance, powinieneś dokonać opłaty za tę usługę po raz kolejny (jedna usługa mAssistance za jedno rootowanie/wykonywanie jailbreaku/instalację). Aby upewnić się, że po sesji rootowania mSpy działa bez zarzutu, nasi Klienci otrzymują 2-miesięczną gwarancję oraz wsparcie 24/7 naszych zaawansowanych techników za pośrednictwem czatu na żywo. Należy pamiętać, że rootowanie urządzenia docelowego może być udane, jak również nieudane w zależności od specyfiki modelu urządzenia. Do udanej sesji rootowania wymagamy następujących elementów: (i) Komputer PC z systemem Windows; (ii) Stabilne połączenie internetowe; (iii) Co najmniej 2 godziny fizycznego dostępu do urządzenia docelowego (czas trwania zależy od modelu urządzenia i prędkości Internetu); (iv) Prędkość Internetu wynosząca co najmniej 20Mb/s. Do pomyślnego przeprowadzenia sesji zdalnej instalacji/reinstalacji wymagamy: Do przeprowadzenia udanej sesji zdalnej instalacji/reinstalacji wymagamy: (i) Urządzenie docelowe z odblokowanym ekranem; (ii) Co najmniej 10 minut fizycznego dostępu; (iii) Stabilne połączenie internetowe. Podczas sesji rootowania mogą być wymagane następujące dane: Kod PIN, hasło odblokowania ekranu, połączone dane uwierzytelniające konta Google, hasło Wi-Fi.
  4. Nasze usługi wsparcia świadczymy wyłącznie w języku angielskim, tureckim, francuskim i portugalskim. Brak znajomości któregokolwiek z tych języków nie jest powodem do zwrotu pieniędzy.
 5. PROCEDURA ROZLICZENIOWA
  1. Wszystkie konta są skonfigurowane na zasadzie przedpłaty. Musimy otrzymać płatność przed dostarczeniem i/lub aktywacją jakiegokolwiek produktu lub usługi, za którą należy zapłacić. Jesteś zobowiązany do posiadania ważnych kart kredytowych/debetowych w pliku, aby obciążyć je za wszelkie powtarzające się miesięczne opłaty subskrypcyjne oraz jednorazowe lub wielokrotne opłaty za konsultacje.
  2. Twoja subskrypcja NIE jest oparta na tym, ile używasz (lub nie używasz) Oprogramowania, ale zamiast tego jest oparta na dostępności Usług mSpy. Jeśli chcesz zainstalować Oprogramowanie na dodatkowych urządzeniach, musisz zakupić dodatkowe subskrypcje.
  3. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie aktualności wszystkich danych dotyczących karty kredytowej/debetowej oraz informacji kontaktowych podczas korzystania z Usług mSpy.
  4. Okresowo należy sprawdzać profil swojego konta w Usługach mSpy, aby upewnić się, że informacje są aktualne.
  5. Automatyczna aktualizacja jest domyślnie włączona. Po wykonaniu płatności za subskrypcję, otrzymasz od nas powiadomienie o płatności. Wszystkie Twoje rachunki są dostępne na życzenie. Koszty Usług mSpy są wliczone w cenę subskrypcji, ale w niektórych przypadkach możliwe są dodatkowe koszty. Pobieramy dodatkowe koszty za pomoc techniczną związaną z instalacją Oprogramowania oraz za Linię priorytetowego wsparcia.
  6. Metody płatności. Akceptujemy wszelkie płatności za pomocą wszystkich głównych kart debetowych/kredytowych. Płatność w inny sposób, taki jak czek lub przelew, wymaga wyraźnej pisemnej zgody, która zostanie udzielona według naszego uznania. Aby dokonać płatności, należy podać informacje o płatności (numer karty, kod CVV, datę ważności) i wybrać odpowiednią metodę płatności.
 6. CYKL ROZLICZENIOWY
  1. Procedura rozliczeń cyklicznych. Będziemy obciążać użytkownika na początku danego okresu rozliczeniowego (“data płatności“). Dla Twojej wygody, automatycznie obciążymy Twoją kartę kredytową/debetową w przypadku płatności za subskrypcję zgodnie z odpowiednim planem subskrypcji (po 1-, 3-, 6- lub 12 miesiącach subskrypcji, w zależności od planu subskrypcji).
  2. Jeśli karta zostanie odrzucona z jakiegokolwiek powodu, podejmiemy próbę ponownego obciążenia karty do pięciu (5) kolejnych razy w ciągu kolejnych trzydziestu (30) dni. Jeśli nie będziemy w stanie pobrać środków z Twojej karty w wyżej wymienionym czasie, Twoje konto zostanie anulowane.
  3. Niewystarczające środki. W przypadku braku wystarczających środków na Twoich kontach/kartach, zastrzegamy sobie prawo do udzielenia Ci rabatu na dowolny rodzaj zakupu i obciążenia płatności za subskrypcję obniżoną ceną. Może to dotyczyć płatności początkowej, odnowienia subskrypcji lub aktualizacji, w tym odnowienia i aktualizacji dokonanej za pośrednictwem Panelu sterowania.
   1. 6.3.1. Jeśli przy próbie obciążenia Twojej karty nie będzie wystarczających środków, możemy udzielić Ci 25% zniżki i zostaniesz obciążony tylko 75% ceny subskrypcji. Jeśli po udzieleniu 25% rabatu nadal nie będziesz mieć wystarczających środków na swojej karcie, możemy spróbować udzielić Ci 50% rabatu i zostaniesz obciążony tylko 50% ceny subskrypcji. Jeżeli nie będziemy w stanie pobrać środków z Twojej karty z podanymi wyżej zniżkami, Twoje konto zostanie usunięte.
   2. 6.3.2. Jeśli uda nam się pobrać środki z Twojej karty z rabatem (75% lub 50%), oprogramowanie mSpy zostanie Ci dostarczone na okres subskrypcji proporcjonalny do zastosowanego rabatu (odpowiednio 75% lub 50% czasu z wybranego okresu subskrypcji).
   3. 6.3.3. Jeżeli uzyskałeś rabat w ramach naszych promocji marketingowych, który uprawnia do zakupu oprogramowania mSpy po obniżonej cenie, a w momencie zakupu na Twoich rachunkach/kartach nie ma wystarczających środków, zastrzegamy sobie prawo do udzielenia Ci dodatkowego rabatu i obciążenia opłatą subskrypcyjną zgodnie z pkt. 6.3.1 i 6.3.2 niniejszego Regulaminu.
 7. APLIKACJA OPROGRAMOWANIA
  1. Oprogramowanie może być używane wyłącznie w połączeniu z Umową licencyjną użytkownika końcowego usługi oraz zasadami, ograniczeniami lub dokumentacją ustalaną przez nas od czasu do czasu.
  2. Przyjmujesz do wiadomości, że my, według własnego uznania, możemy w każdej chwili, z dowolnego powodu, zawiesić lub wypowiedzieć każdą licencję i wyłączyć funkcjonalność Oprogramowania. W takim przypadku informacje, do których użytkownik miał już dostęp, staną się niedostępne bez wcześniejszego powiadomienia.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania lub usuwania cech lub funkcji do Oprogramowania w dowolnym momencie według własnego uznania.
  4. Możesz korzystać z pakietu funkcji podstawowych na urządzeniu bez jailbreaka (iOS) lub rootowania (Android). W przypadku, gdy chcesz mieć dostęp do funkcji premium w innych pakietach, może być konieczne wykonanie jailbreak'u (iOS) lub zrootowania (Android) urządzenia, co jest procedurą legalną zgodnie z obowiązującym prawem. Zgodnie z wyjątkami, które zostały przyjęte do Digital Millennium Copyright Act przez Librarian of Congress, jailbreaking i rootowanie są legalne w określonych przypadkach.
  5. Jeśli urządzenie zostało odłączone od Oprogramowania z powodu aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia, można zwrócić się do Działu Obsługi Klienta pod adresem support@mspy.com w celu ponownego połączenia. Należy pamiętać, że użytkownik może stracić gwarancję na system operacyjny urządzenia docelowego i przy ponownym powiązaniu robi to na własne ryzyko.
  6. W przypadku jakichkolwiek pytań technicznych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem support@mspy.com.
 8. AKCEPTACJA
  1. Korzystając z naszej Witryny i/lub Usług mSpy potwierdzasz, że przeczytałeś i zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, a także z Umową licencyjną użytkownika końcowego, Polityką prywatności, Polityką zwrotów, Polityką plików cookie i Polityką kompatybilności.
  2. Możemy zmienić niniejszy Regulamin, Umowę licencyjną użytkownika końcowego, Politykę prywatności, Politykę zwrotu kosztów, Politykę Cookies i Politykę kompatybilności w dowolnym momencie, bez powiadomienia, a nowe wersje będą dostępne na Stronie.
  3. Jeśli w którymkolwiek momencie nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, Polityki Prywatności, Polityki Zwrotów, Polityki Cookies i Polityki Kompatybilności, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny i/lub Usług mSpy.
 9. BEZPIECZEŃSTWO
  1. Dbamy o integralność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
  2. Potwierdzasz, że dobrowolnie przekazujesz swoje dane osobowe firmie mSpy i Dostawcy płatności podczas składania zamówienia na Produkt.
  3. Przyjmujesz do wiadomości, że możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji związanych z Usługą mSpy. W każdym przypadku użytkownik ma możliwość rezygnacji z subskrypcji.
  4. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpiecznego przechowywania.
  5. Akceptujesz, że jesteś zobowiązany do zachowania prywatnego klucza szyfrowania dostarczonego Ci przez nas.
  6. Nie jesteśmy w stanie zbierać i/lub przechowywać w swojej bazie danych żadnych wyeksportowanych logów i danych z urządzenia docelowego z wykorzystaniem Oprogramowania w przypadku, gdy (i) dane są starsze niż 3 (trzy) miesiące; (ii) konto użytkownika wygasło.
  7. Po wygaśnięciu konta, wszystkie logi i dane wyeksportowane z urządzenia docelowego za pomocą oprogramowania zostaną usunięte w ciągu 1 (jednego) miesiąca. Zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami i Twoją wygodą, mamy prawo nie usuwać Twojego konta, nawet jeśli go nie używasz.
  8. Nie kontrolujemy, nie monitorujemy i/lub nie jesteśmy świadomi, w jaki sposób użytkownik wykorzystuje oprogramowanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jego niewłaściwe wykorzystanie. Odbywa się to na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika.
  9. Przyjmujesz do wiadomości, że nie zachęcamy naszych użytkowników do nielegalnego korzystania z Usług mSpy.
 10. WYMAGANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA
  1. Składając zamówienie na Oprogramowanie, potwierdzasz i akceptujesz, że masz 18 lat lub więcej.
  2. Instalując Oprogramowanie na urządzeniu, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jest rodzicem nieletniego dziecka lub opiekunem podopiecznego; (ii) jest właścicielem tego urządzenia.
 11. KOMPATYBILNOŚĆ URZĄDZENIA DOCELOWEGO
  1. Jesteś świadomy, że przed złożeniem zamówienia na subskrypcję musisz dokładnie zapoznać się z Polityką kompatybilności.
  2. Jesteś świadomy, że przed instalacją Oprogramowania musisz sprawdzić wymagania dotyczące kompatybilności urządzenia docelowego.
  3. W przypadku, gdy Twoje urządzenie nie jest zgodne z Polityką kompatybilności, nie możesz zainstalować i korzystać z aplikacji Oprogramowania.
  4. W przypadku, gdy przed nabyciem subskrypcji nie zastosowałeś się do Polityki kompatybilności, zgadzasz się, że jest to Twoja odpowiedzialność i nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.
  5. W przypadku, gdy nie zastosowałeś się do Polityki kompatybilności przed instalacją, zgadzasz się, że jest to Twoja odpowiedzialność i nie otrzymasz zwrotu pieniędzy.
  6. Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku, gdy Twoje urządzenie jest kompatybilne zgodnie z Polityką kompatybilności, musisz przeprowadzić jailbreak lub rootowanie urządzenia (jeśli to konieczne), aby móc korzystać z Oprogramowania.
 12. AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA
  1. W celu ulepszenia Usług mSpy i usuwania błędów, możemy od czasu do czasu aktualizować aplikację oprogramowania.
  2. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy aktualizować Oprogramowanie za powiadomieniem Cię lub bez niego.
  3. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy poprosić Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Panelu sterowania o aktualizację aplikacji Oprogramowania na urządzeniu docelowym.
  4. Rozumiesz i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia i szkody wyrządzone urządzeniu docelowemu w wyniku aktualizacji oprogramowania.
 13. ZWROTY I REFUNDACJE KOSZTÓW
  1. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w przypadku, gdy użytkownik nie jest zadowolony z Oprogramowania z jakiegokolwiek powodu. Nie oznacza to jednak, że zwrot pieniędzy może być oferowany we wszystkich przypadkach. Uprawnienia do zwrotu pieniędzy mogą zależeć od pakietu Produktu, planu subskrypcji, czasu, jaki upłynął od transakcji, itp. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce zwrotów, z którą zalecamy zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Usług mSpy.
 14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Znaki towarowe. Logo mSpy jest znakiem towarowym/usługowym używanym przez mSpy.
  2. Nieuprawnione użycie znaku towarowego, znaku usługowego lub logo mSpy jest naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących znaków towarowych oraz przeważających międzynarodowych przepisów dotyczących własności intelektualnej.
  3. Prawa autorskie. Strona, Serwis i Oprogramowanie są chronione przez obowiązujące prawo i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich.
  4. Cała własność intelektualna w zakresie projektu i układu tej strony internetowej oraz materiałów i informacji publikowanych na jej stronach należy do i jest własnością mSpy lub podmiotów udzielających licencji. Nie wolno kopiować żadnej części tej strony ani w inny sposób podejmować jakichkolwiek działań w związku z jakąkolwiek częścią strony, poza następującymi:

   (a) Możesz drukować lub pobierać strony z tej witryny na lokalny dysk twardy wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego;

   (b) W materiałach wydawanych osobom trzecim możesz jedynie cytować treści z tej strony, pod warunkiem, że takie cytaty nie są używane w mylącym kontekście i że podajesz należytą informację zarówno o autorze, jak i o mSpy.

  5. Nie wolno w inny sposób wykorzystywać lub odtwarzać jakiejkolwiek części tej strony internetowej lub materiałów na niej zawartych w sposób inny niż wymieniony powyżej i bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy mSpy.
  6. Wszelkie obrazy, które pojawiają się na tej stronie z potwierdzeniem Materiału Licencjonowanego zawierają ograniczenia dotyczące pobierania takich materiałów dla celów innych niż osobiste oraz zakazują republikacji, retransmisji, reprodukcji lub innego wykorzystania Materiału Licencjonowanego.
 15. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO
  1. WITRYNA I USŁUGI MSPY SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE “TAK JAK SĄ“ I “TAK JAK SĄ DOSTĘPNE“ DO WYKORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO. MSPY NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB USŁUGI, ANI CO DO ICH DZIAŁANIA. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WERYFIKACJĘ WSZELKICH INFORMACJI PRZED SKORZYSTANIEM Z NICH. KORZYSTANIE ZE STRONY I/LUB USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. NIE GWARANTUJEMY, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DOSTĘP LUB KORZYSTAĆ ZE STRONY I/LUB USŁUG W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU; ŻE STRONA LUB USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW; ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; LUB ŻE STRONA LUB USŁUGI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW.
  2. Ponieważ niektóre kraje lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, powyższe wyłączenie może nie mieć do Ciebie zastosowania.
 16. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY
  1. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, FIRMA MSPY, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY I PARTNERZY BIZNESOWI (ZWANI ŁĄCZNIE “PODMIOTAMI POWIĄZANYMI“) ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA ONA Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ CZY INNEJ, A PONADTO ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH STRAT, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SPECJALNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM DO LUB KORZYSTANIEM Z WITRYNY, OPROGRAMOWANIA I/LUB USŁUG, NAWET JEŚLI FIRMA I/LUB PODMIOTY POWIĄZANE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
  2. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ MSPY ANI ŻADNEJ Z POWIĄZANYCH STRON NIE PRZEKROCZY WIĘKSZEJ Z KWOT: $50 LUB KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ NAM LUB WYZNACZONYM PRZEZ NAS PODMIOTOM W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY PRZED POWSTANIEM PRZYCZYNY POWODUJĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
  3. Ponieważ niektóre kraje lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich krajach lub jurysdykcjach odpowiedzialność mSpy i jej podmiotów stowarzyszonych będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
  4. MSPY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA I/LUB SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIEZGODNIE Z PRAWEM I W CELACH NIEZGODNYCH Z PRAWEM. OPROGRAMOWANIE I/LUB USŁUGI SĄ DOSTARCZANE I ROZWIJANE WYŁĄCZNIE W CELACH BEZPIECZEŃSTWA I NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE Z NARUSZENIEM PRAW, WOLNOŚCI I INTERESÓW OSÓB TRZECICH. FIRMA MSPY NIE ZNA I NIE MOŻE ZNAĆ SPOSOBU, W JAKI UŻYTKOWNICY KORZYSTAJĄ Z OPROGRAMOWANIA I/LUB USŁUG. JEŚLI UŻYTKOWNIK DOWIE SIĘ, ŻE OPROGRAMOWANIE I/LUB USŁUGI SĄ UŻYWANE LUB BYŁY UŻYWANE NIEZGODNIE Z PRAWEM, MOŻE NAS O TYM POWIADOMIĆ, A MY PODEJMIEMY NAJLEPSZE WYSIŁKI, ABY POWSTRZYMAĆ NIEZGODNE Z PRAWEM UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA I/LUB USŁUG.
  5. MSPY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW OSÓB TRZECICH, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKUPIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ (Z WYJĄTKIEM KWESTII PŁATNOŚCI). WSZELKIE ROSZCZENIA I PROŚBY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, INSTALACJI, USUWANIA BŁĘDÓW, USUWANIA, PONOWNEJ INSTALACJI, DOSTĘPU I TAK DALEJ, NALEŻY KIEROWAĆ DO DOSTAWCÓW TAKICH PRODUKTÓW.
 17. ODSZKODOWANIE
  1. Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i zabezpieczyć firmę mSpy oraz powiązane strony przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami i innymi stratami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z korzystania przez Ciebie z Witryny, Oprogramowania i/lub Usługi lub z jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub innych zasad, które możemy wydać dla Witryny, Oprogramowania i/lub Usługi od czasu do czasu.
 18. PRZYPISANIE
  1. Możemy przypisać niniejszy Regulamin w całości lub w części, dowolnej osobie lub podmiotowi w dowolnym czasie za zgodą użytkownika lub bez niej.
  2. Nie możesz przypisać Regulaminu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, a wszelkie nieautoryzowane przypisanie przez Ciebie będzie nieważne.
 19. INNE
  1. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, wówczas ta część zostanie oddzielona, a pozostała część Regulaminu będzie miała pełną moc i skuteczność.
  2. Brak lub opóźnienie w egzekwowaniu przez mSpy przestrzegania Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się go.
  3. Wyraźne zrzeczenie się przez mSpy jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu z niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek przyszłych zobowiązań do przestrzegania takiego postanowienia, warunku lub wymogu.
  4. Wszelkie zawiadomienia przekazywane przez Ciebie lub wymagane na mocy niniejszego Regulaminu będą miały formę pisemną i będą kierowane pod adresy:
   1) support@mspy.com - w przypadku wszelkich zapytań technicznych.
   2) support@mspy.com - w przypadku wszelkich zapytań prawnych.
   3) dpo@mspy.com w sprawach dotyczących danych osobowych i prywatności (Inspektor Ochrony Danych).
  5. Wszystkie Polityki i inne dokumenty, które są umieszczone na Stronie, stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
  6. Usługa może zostać zakończona po wygaśnięciu subskrypcji.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnemu użytkownikowi według naszego wyłącznego i absolutnego uznania.
  8. Usługi mSpy są oferowane przy założeniu, że możemy zakończyć dowolną subskrypcję i/lub dostęp użytkownika do Usług mSpy w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, w tym między innymi za naruszenie niniejszego Regulaminu.
  9. Możemy zaprzestać oferowania i/lub wspierania Usług mSpy w dowolnym momencie.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub, w stosownych przypadkach, zakończenia świadczenia usług każdemu użytkownikowi, w tym bez ograniczeń użytkownikowi, który próbuje monitorować urządzenie osoby, która nie wyraziła na to zgody. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do zablokowania wszystkich kont związanych z takim potencjalnie naruszającym prawo użytkownikiem.
  11. Niniejszy Regulamin opisuje określone prawa. Użytkownik może mieć inne prawa wynikające z przepisów prawa obowiązującego w jego stanie lub kraju. Niniejszy Regulamin nie zmienia praw użytkownika wynikających z przepisów prawa obowiązującego w danym stanie lub kraju.
  12. Niniejszy Regulamin jest regulowany przez prawo Czech. Wszelkie spory powinny być rozstrzygane przez odpowiednie sądy w Czechach.
  13. W przypadku, gdy prawo Twojego stanu lub kraju nie pozwala Ci na korzystanie z Oprogramowania w całości lub tylko z niektórych jego funkcji, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że korzystasz z niego na własną odpowiedzialność.
  14. Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim i została przetłumaczona na inne języki dla wygody naszych nieanglojęzycznych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a wersją przetłumaczoną, wersja angielska ma pierwszeństwo względem wersji przetłumaczonej.
  15. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy pod adresem support@mspy.com.