ŞİMDİ DENE

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası, mSpy (bundan sonra "Web Sitesi" veya "Web Siteleri") tarafından işletilen Web Sitesi`nde sağladığınız kişisel verileri nasıl topladığı ve kullanacağıyla ilgili Web Sitesi için gizlilik uygulamalarını açıklar. Ayrıca kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili size sunulan seçenekleri ve bu bilgilere nasıl erişebileceğinizi, güncelleyebileceğinizi ve silebileceğinizi de açıklar.

Jane Auston ({legal_email_support}) kişisel verilerin işlenmesi (“GDPR”) ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması hakkında 2016/679 sayılı Yönetmeliğe göre AB`de mSpy`nin görevlendirilmiş temsilcisidir.

Web sitesinin kullanımı,Kişisel verilerin herhangi bir göstergesi olmadan mümkün; Ancak, bir kullanıcı Web Sitemiz aracılığıyla mSpy Hizmetini kullanmak istiyorsa kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise genellikle kullanıcıdan veri konusu olarak onay alırız.

Verileri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası veya fatura bilgileri gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumlu ve mSpy için geçerli ülkenin özelliklere göre veri koruma yönetmeliklerine uygundur. Bu Gizlilik Politikası ile topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin doğasını, kapsamını ve amacını genel olarak bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca, veri konularına (kullanıcılara), bu Gizlilik Politikası aracılığıyla, haklarına sahip oldukları haklar hakkında bilgi verilir.

Denetleyici olarak mSpy, bu Web Sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamaya koymuştur.

Bu Gizlilik Politikasında “mSpy”, “biz”ve “bizim” mSpy demektir.

TANIMLAR

Kişisel veriler, belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye (“veri sahibi/ kullanıcısı”) ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Belirlenebilir gerçek kişi, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcya da o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktör gibi belirlenebilen kişidir.

Veri sahibi / kullanıcı, kişisel verileri işlemden sorumlu denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir doğal kişidir; mSpy Yazılımına bir kullanıcı.

Kişisel verilerin işlenmesi: kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplaması, kayıt etmesi, organizasyon yapması, yapılandırması, depolaması, uyarlaması ya da değiştirmesi, geri alması, danışması, kullanması, yayması veya başka türlü kullanılabilir hale getirmesi, hizalaması veya kombinasyon yapılması, kısıtlaması, silmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde oldukça geniş bir tanım yapıldığı görülmektedir.

Takma isim verme, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve teknik, organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla ilave bilgilerin kullanılmasına gerek kalmadan, kişisel verilerin belirli bir veri konusu / kullanıcısına atfedilemeyeceği şekilde işlenmesidir. Kişisel verilerin belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamaktadır.

Şifreleme, kişisel veriler için bir güvenlik koruma önlemidir; Bir kriptografi biçimi olarak, kişisel verilerin şifreleme algoritmaları ve bir şifreleme anahtarı kullanılarak şifreli ve anlaşılmaz bir versiyona dönüştürüldüğü bir işlemdir ve bir şifre çözme anahtarı veya kodu, kullanıcıların tekrar şifresini çözmesini sağlar.

Veri sahibi / kullanıcının izni; veri sahibi/ kullanıcının istediği, bir beyan veya açık bir olumlu eylem ile ilgili kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin anlaşmayı ifade ettiği herhangi bir serbest, spesifik, bilgili ve açık bir şekilde belirtilir.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği Üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma ile ilgili diğer hükümler için denetleyici:

Altercon Group s.r.o., Londýnská 730/59, Prag, 120 00, Vinohrady, Çek Cumhuriyeti

Tel .: +420 228 881 324

E-mail: support@mspy.com

BİLGİ TOPLAMASI VE KULLANIMI

Kişisel verilerini sağlaması gerekmeden Web Sitemize herkes erişebilir.

Kişisel verilerinizin mSpy tarafından işlenmesi ve sizinle ilgili bilgilerin toplanması amacı aşağıdaki gibidir (“Amaç”):

Nasıl kullanıldıklarını daha iyi anlamak için Web Sitesi ve Hizmetimizi kullanımınızı analiz edin, bu sayede müşterilerimizin deneyimle Hizmetimizi geliştirebiliriz ve müşterimizi elde tutabiliriz.

Hizmetimizi kullanmaya istekli olduğunuzdan, kişisel verilerinizi (bir hesabı kaydetmek ve bir yazılım satın almak için) sağlamanız ve böylece mSpy kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Bu amaçla iki tür bilgi toplarız ve işleriz:

(1) Web sitemize eriştiğinizde otomatik olarak topladığımız (bir grup veya müşteri kategorisi ile ilgili toplu veriler) izleme ve Web sitesi kullanım bilgileri, (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) işletim sistemi erişim sistemi tarafından kullanılan, (3) bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendirenler), (4) alt web siteleri, (5) Web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı, (7) Google Analytics, Facebook pikselleri, AdWords pikselleri, Google Tech Manger, Zendesk ve Zopim sistemleri tarafından sağlanan veriler ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılabilecek diğer benzer veriler ve bilgilerdir.

Bu genel verileri ve bilgileri kullanırken veri sahibiyle ilgili herhangi bir sonuç çıkarmayız. Bunun yerine, (1) Web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde iletmek, (2) Web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve Web sitemizin teknolojisinin uzun vadeli canlılığını sağlamak için bu bilgilere ihtiyaç vardır, ve (4) bir siber saldırı durumunda cezai kovuşturma için gerekli olan bilgileri emniyet yetkililerine sağlar.

Bu nedenle, şirketimizin veri koruma ve veri güvenliğini arttırmak için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla, isimsiz olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz ediyoruz. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır (kişiselleştirme) ve

(2) mSpy Yazılımının herhangi bir aboneliği sipariş verdiğinizde isteyerek verdiğiniz kişisel veriler.

Lütfen bize kişisel verilerinizi vermeniz gerekmediğini unutmayın. Ancak, bize adınızı ve e-posta adresinizi vermezseniz oturum açmak, mSpy Yazılımını satın almak ve Hizmetimizi kullanmak için bir hesap oluşturamayabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA VE KULLANIMI

GDPR ile uyumlu olmaya ve veri minimizasyonu prensibini uygulamaya çalışıyoruz. Topladığımız kişisel veriler aşağıdakilerden oluşur:

(i) tam adı (ad ve soyad), (ii) e-posta adresi, müşterimiz olmak ve mSpy Yazılımını uygun bir şekilde kullanmak, mSpy hesabı oluşturmak amacıyla verileri sağlamak gerektir,(iii) faturalama bilgileri: tam adres, posta kodu, şehir, ülke, telefon numarası (zorunlu değil), (iv) ödeme yöntemi (kredi kartı numarası (tüm numarası değil) ve son kullanma tarihi ),(v) IP adresi - İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanır, veri sahibi/ kullanıcısı tarafından kullanılır ve (vi) konum verileri - kullanıcının alan adı istatistikleri için kullanılır.

Bu verilerin biriktirmesi, Hizmet`in yanlış kullanımının önlenmesinin ve gerekirse işlenen suçların araştırılmasını mümkün kılmak için tek yol arka planda gerçekleşir.

Bununla birlikte, bu verilerin saklanması, denetleyicinin güvenliğini sağlamak için gereklidir. Bu veriler, verilerin aktarılması için yasal bir zorunluluk yoksa veya transfer cezai kovuşturma amacına hizmet ederse üçüncü taraflara aktarılmaz.

Veri sahibi/ kullanıcı tarafından girilen kişisel veriler, deneteyici tarafından ve kendi amaçları için sadece dahili kullanım için toplanır ve saklanır. Kişisel veriler, veri özniteliğini GDPR depolama sınırlama ilkesine uygun olarak kişiselleştirme özelliklerini kullanarak önlemek için mSpy veri tabanında ayrı olarak depolanır.

Kişisel verilerinizin kullanımını herhangi bir üçüncü tarafa vermeyiz (aşağıdaki "Yasal Konular" bölümünde açıklanan istisnai koşullar altında). Kişisel bilgilerinizi korumak ve saklamak için çeşitli çevrimiçi güvenlik önlemleri alıyoruz ve sürdürüyoruz.

MSpy Yazılımını satın aldığınızda Kişisel Bilgilerinizi mSpy tarafından işlenen ve saklanan kimlik (ad, soyadı) ve e-posta olarak içermesi gereken Kullanıcı Bilgilerini doldurmanız gerekir.

Ayrıca mSpy tarafından kısmen saklanan ve ödeme sağlayıcıları tarafından işlenen Kişisel Verilerinizi içermesi gereken Fatura Bilgilerini ve Ödeme Yöntemini de doldurmanız gerekir.

Bir hesabın kaydını yaptırırken bize verdiğiniz kişisel verilere dayanarak giriş bilgilerinizi ve şifrenizi doğrulamak için size bir karşılama e-postası gönderebiliriz.

E-postanıza gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile Web sitesmizde hesabınıza girebilirsiniz. Hesabınızdaki tüm aktiviteleriniz şifre korumalıdır ve şifrenizin gizliliğini korumak için gerekli tüm önlemleri almalısınız.

Ayrıca, talep ettiğiniz herhangi bir bilgi veya hizmetle ilgili sorularınız doğrultusunda sizinle iletişim kuracağız.

Web sitemiz, bizimle doğrudan iletişim kurmak için e-posta adresinin genel bir adresini de içeren, hızlı bir elektronik iletişim olanağı sağlayan bilgileri içermektedir. Bir kullanıcı bize e-posta ile veya bir iletişim formu aracılığıyla ulaşırsa bu kullanıcı tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Sizinle e-posta veya tarafınızdan seçilen başka bir yöntemle (telefonla sınırlı olmaksızın) iletişim kuracağız.

Kişisel verilerinizi: (a) Web sitesini kişiselleştirerek ve Hizmeti iyileştirerek tarama deneyiminizi geliştirmek için; (b) kayıt durumu, şifre doğrulama, ödeme teyidi ile ilgili bilgileri e-postayla göndermek için; (c) Hizmet`i kullanımınızla ilgili iletişimlerinizi göndermek ve (d) ortaklarımıza, veri işleme anlaşmaları (DPA) kapsamındaki güvenli kanallar aracılığıyla kullanıcılarımız hakkında istatistiksel bilgiler sağlamak için şu amaçlarla kullanabiliriz.

Kişisel Bilgilerinizi, pazarlama veya promosyon materyalleri ve Hizmetle ilgili diğer bilgiler ile iletişim kurmak için kullanabiliriz. Buna ilişkin olarak, her bir iletişim için hesabınızda ayrı ayrı izin almanız gerekmektedir. Hesabınızdaki her türlü iletişimden daima çıkabilirsiniz (abonelikten çıkabilirsiniz).

Hizmetimizi kullandığınız için hedef cihazlardan topladığınız hesap bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Tüm bu bilgiler mSpy sunucularında şifrelenmiş şekilde saklanır. Bir kullanıcının kendi cihazına veya tarayıcısına indirdiği bilgiler şifreli değildir ve kullanıcı onu güvenceye almaktan tek başına sorumludur. Sizin dışındaki herhangi bir kişi ile doğrudan bir ilişkimiz yoktur ve bu nedenle bir hedef cihazın sahibinden bilgi toplamak ve işlemek için uygun rıza gösterdiğinizden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bir bilgisayarı herkese açık kullanıyorsanız veya başkalarıyla bir bilgisayarı paylaşıyorsanız başkalarının kişisel bilgilerinize erişmesini engellemek için Web sitemize ve Hizmetimize erişmeyi tamamladığınızda oturum açma / kapatma ve tarayıcı pencerenizi kapatmayı unutmayın. Oluşturduğunuz her parolanın kontrolü ve kullanımı için yalnızca siz sorumlusunuz.

OTOMATİK OLARAK TOPLANAN TOPLANMIŞ BİLGİLERİ. ÇEREZLER. GÜNLÜK DOSYALARI. PİKSEL ETİKETLER

Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için Çerezler (lütfen Çerez Politikası`nı okuyun), Günlük Dosyaları ve Piksel etiketleri olarak izleme teknolojilerini kullanarak otomatik olarak oluşturulan bilgileri toplar ve saklarız.

Otomatik olarak topladığımız Web Sitesi (ler) bilgilerimizde gezinirken, cihazınızın İnternet bağlantısıyla ilgili "günlük dosyaları" nda, Web Sitesinde geçirilen sürenin uzunluğu ve Web Sitesine yapılan her ziyarette erişilen sayfalardaki bilgiler alırız. Bu bilgileri trendleri analiz etmek, Web Sitesini yönetmek, Web Sitesi üzerinde kullanıcı hareketlerini izlemek ve toplu kullanım için geniş istatistiki bilgi toplamak için kullanıyoruz.

Web sitemiz çerezleri kullanıyor. Tanımlama bilgileri, bir İnternet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sisteminde biriktiren metin dosyalarıdır. Çerezler, web tarayıcınızın kayıt tutma amacıyla sabit diskinize yerleştirdiği küçük dosyalardır. Ziyaretçilerin Web sitesini nasıl ve ne zaman kullandığını göstererek Çerezler kullanıcı eğilimlerini ve modellerini izlememize yardımcı olur. Ayrıca, tercih bilgilerini daha önce girdiğiniz Web Sitesi`nin bazı alanlarında tercihlerinizi yeniden girmenizden de sakınırlar.

Çerezler, çerez kimliği içerir. Bir çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Internet sayfalarının ve sunucularının, çerezin biriktiğini belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen internet sitelerinin ve sunucularının, diğer tanımlama bilgilerini içeren diğer İnternet tarayıcılarından veri konusunun bireysel tarayıcısını ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı ile mSpy, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarlaması olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu bir Hizmet sağlayabilir. Bir çerez vasıtasıyla web sitemizdeki bilgiler ve teklifler, kullanıcı göz önünde bulundurularak optimize edilebilir.

Veri sahibi, herhangi bir zamanda, kullanılan İnternet tarayıcısının karşılık gelen bir ayarı aracılığıyla Web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece Çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu tüm popüler İnternet tarayıcılarında mümkündür. Veri sahibi, kullanılan İnternet tarayıcısında Çerez ayarını devre dışı bırakırsa web sitemizin tüm fonksiyonları tamamen kullanılamayabilir.

Çerezleri almak istemiyorsanız tarayıcı ayarlarınızı Çerezleri reddetmek için ayarlayarak reddedebilirsiniz. Bunu yaparsanız size bazı işlevlerimizi, Hizmet veya desteğimizi sunamayabiliriz. Web sitemizi daha önce ziyaret etmişseniz, mevcut çerezleri tarayıcınızdan da silmeniz gerekebilir.

mSpy ayrıca Çerezlere erişmek ve Web Sitesini ziyaret eden veya HTML formatlı e-posta mesajlarımızı açan kullanıcıları saymak için Piksel etiketlerini (saydam GIF`ler olarak da bilinen tek pikselli görüntü dosyaları, net GIF`ler veya web işaretçileri) kullanabilir.

GÜVENLİK

Bir hesabı kaydettiğinizde özel bir anahtarın belirtildiği bir e-posta veya hesabınızdan indirebilirsiniz. Bu özel anahtar, kişisel verilerinizi şifrelemek ve şifrenizi kaybederseniz verilerinize erişimi geri yüklemek için kullanılır.

Özel anahtar, mSpy sunucularında şifrelenmiş şekilde saklanır. Aktif hesap durumunda, özel anahtar aktif bir hesap olarak saklanır. Bu gizli anahtar biriktirmenin süresi, isteğiniz hesabınızı sildikten sonraki 1 (bir) gün olur.

ŞİFRELENMİŞ VERİLER

Kontrolümüz altındaki bilgileri (kişisel veriler dahil) korumak, güvence altına almak ve genel kabul görmüş endüstri standartlarını takip etmek için tasarlanmış güvenlik donanımı, yazılım güncellemesi ve ağ tarama prosedürleri uyguladık. Kişisel verilerinizin gizliliğini korumak için şifreleme ve kimlik doğrulama kullanan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve satıcılarla çalışıyoruz. Eğer biriktirirse DPA kapsamındaki sınırlı personelin erişebileceği güvenlik duvarlarının arkasındaki sistemlere kişisel bilgi koyarız.

Tüm kullanıcılarımızın kişisel verilerini şifrelenmiş şekilde saklarız. Anahtar boyutu ile asimetrik kamu-özel anahtar şifreleme sistemi RSA 4096 bit (daha fazla RSA) ve anahtar boyutu ile simetrik anahtar algoritması AES 256 bit (daha fazla AES) kullanırız.

Asimetrik kamu-özel anahtar şifreleme sistemi RSA (anahtar boyutu 4096 bittir) genel şifreleme anahtarını ve özel şifre çözme anahtarını kullanır. Genel şifreleme anahtarı, veritabanına (DB) açık şekilde depolanıyor. Özel şifre çözme anahtarı, kullanıcının şifresinden ve gizli anahtarından oluşan anahtar kullanılarak AES 256 kullanılarak şifrelenmiş DB`de saklanır. Kullanıcının şifresi ve gizli anahtarı olmadan şifresi çözülemez.

Kullanıcının kimlik bilgileri, kullanıcının giriş bilgileri DB`de saklanır. Kullanıcının şifresi saklanmaz. Kullanıcı şifrelerinden yalnızca md5 hash işlevi tarafından oluşturulan şifrenin karmasını saklarız.

Kullanıcı kaydı sırasında şifreleme sistemi RSA için herkese açık anahtar çifti oluşturuyoruz. Bu özel anahtar çifti, her kullanıcı için benzersizdir. Anahtar çift, AES 256 kullanılarak şifrelenmiş DB`de saklanır.

Giriş işlemi: Kullanıcının orijinal özel anahtarının şifresini çözmek için kullanıcının şifresini giriş formundan kullanırız.

Şifreleme verileri: Şifreli https protokolü kullanan cihazlardan veri alıyoruz. Sunucudaki verilerin, sunucu disklerine biriktirmeden RAM`deki şifreleme sürecini hemen başlatırız. Kullanıcının ortak şifreleme anahtarını alıp verileri RSA kullanarak şifreledik.

Şifrelenmiş veri mSpy sunucularına kaydedilir.

Şifre Çözme: Şifrelenmiş kullanıcının özel anahtarını alıyoruz. Kullanıcının orijinal gizli şifre çözme anahtarını kullanarak kullanıcının metin verilerini çözeriz. Bu bilgiyi kullanıcıya gösteririz.

YASAL KONULAR

mSpy, Hizmet kullanımınızı özel olarak değerlendirir. Ancak, kişisel verilerinizi hesabınızda ve / veya mSpy sunucularında ve veritabanlarında saklamak için aşağıdakileri yapabiliriz:

(1) bize sunulan yasa veya yasal sürece uymak;

(2) bu Gizlilik Politikasının olası ihlallerini yürürlüğe koymak ve araştırmak; bu Hizmetin, yasayı ihlal eden faaliyetlere katılmak veya kolaylaştırmak için kullanılması dahil olmak üzere;

(3) potansiyel dolandırıcının faaliyetleri araştırmak; veya

(4) mSpy`nin, çalışanlarının, müşterilerinin veya kamuoyunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini korumak.

MSpy`nin denetiminde değişiklik olması durumunda (örneğin, bir işletme birleşmesi, satış, tahsis, tasfiye yoluyla varlık devir işlemleri veya mülkün, varlığın veya sermayenin herhangi biri) ya doğrudan yada dolaylı satış durumunda Yayınlama özelliklerinin ve / veya Web Sitesi (ler)inden herhangi birinin, etkilenen Web Sitesi(ler)inin kullanıcılarına ait kişisel bilgileri, yeni sahibine / halefine devredilecektir. Bu tür bir işlemden haberdar edileceksiniz ve yasal haklarınızı GDPR kapsamında kullanabileceksiniz. Kişisel verilerinizi her zaman değiştirebilir veya silebilir ya da aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişim kurabilirsiniz ya da satın alan kişi yeni iletişim bilgileriyle yeni bir Gizlilik Politikası gönderirse kişisel verilerinizi değiştirebilirsiniz veya silebilirsiniz.

Kişisel bilgileri, GDPR`ye göre devredilen ve işleyen güvenli veri işleme anlaşmaları kapsamında, pazarlama ve tanıtım amaçlı olarak, stratejik ortaklar da dahil olmak üzere, Toplu İş Bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Denetici aynı zamanda bir veya daha fazla işlemciye (örneğin DPA’daki bir ödeme sağlayıcısı), ödeme işlenmesi amacıyla deneticiye ait kullanıcının Yazılımı satın alamayacağı ve mSpy Hizmetini kullanamayacağı veri sahibinin kişisel verileri gönderebililir.

Hizmet sunumu için üçüncü taraf teknolojik Hizmet kullandığımızdan kişisel verilerinizi uluslararası olarak aktarabiliriz. Böyle bir teknolojik Hizmetin Sağlayıcıları, bize Hizmetlerini, sadece DPA kapsamında alt-işlemciler olarak GDPR`ye uygun olarak sağlamak üzere toplanan kişisel verileri işleyebilir.

Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşa edilmesi riski alabileceği takdirde denetici, veri sahibine gereksiz veri aktarımı yapılmasını gecikmeler olmadan bildirir. Bununla birlikte, denetleyici, şifreleme olarak uygun teknik ve organizasyonel koruma önlemlerini uyguladığı ve kişisel veri ihlalinden etkilenen kişisel verilere uygulandığı için deneticinin veri sahibine iletmesi gerekmemektedir.

Eğer şifrelemeye yada giriş bilgilere erişim zayıf ise o zaman şifreleme gereksizdir. Bu durumda denetici kişisel veri ihlalinden sorumlu değildir.

Kişisel veri ihlali durumunda, denetleyici fazla gecikmeden 72 saat içinde yetkili denetim otoritesine kişisel veri ihlali bildirmelidir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

a) Onaylama hakkı

Her bir veri sahibin, denetçiden kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onayını almak için Avrupa yasa koyucu tarafından verilen hakka sahip olacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi, mSpy tarafından biriktiren kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği gibi bizimle irtibata geçebilir. Silme talebinin derhal yerine getirilmesini hemen sağlayacağız.

b) Erişim hakkı

Her bir veri sahibinin istediği zaman deneticiden biriktiren kişisel verileri hakkında ücretsiz bilgi almak ve bu bilgilerin bir kopyası almak için Avrupa yasa koyucu tarafından verilen hakka sahip olması gerekir. Ayrıca, Avrupa direktif ve yönetmelikleri, veri sahiplerine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:

Ayrıca, veri sahibinin, kişisel verilerin üçüncü bir ülke veya uluslararası bir kuruluşa aktarıldığına dair bilgi alma hakkı vardır. Bu durumunda, aktarma ilgili uygun önlemlerden haberdar olma hakkına sahip olacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerli olursa veri konusu bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle her zaman temas kurabilir. Talebin hemen yerine getirildiğini derhal bildireceğiz.

c) Düzeltme hakkı

Her bir veri sahibinin, denetçiden fazla gecikmeden kendisiyle ilgili yanlış kişisel bilgilerin düzeltilmesi için Avrupa yasa koyucu tarafından oluşturan hakkı olacaktır. İşlemin amaçlarını dikkate alınarak veri sahibi tamamlayıcı ek bir açıklama sağlayarak dahil olmak üzere tamamlanmamış kişisel verilere sahip olma hakkına sahip olacaktır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerli olduğunda veri sahibi bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle her zaman iletişim kurabilir. Talebin hemen sağladığını derhal bildireceğiz.

d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

Her bir veri sahibinin, denetçiden fazla gecikmeden kendisiyle ilgili kişisel verilerin silinmesini sağlamak için Avrupa yasa koyucu tarafından verilen hakka sahip olması gerekir ve denetçi fazla gecikmeden kişisel verileri silme yükümlülüğü bulunacaktır. işleme gerekmediği sürece uygulanır:

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi, mSpy tarafından biriktiren kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle irtibata geçebilir. Silme talebinin hemen yerine getirilmesini derhal sağlayacağız.

e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

Her bir veri sahibinin, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu denetleyici kısıtlamalarından elde etmek için Avrupa yasa koyucu tarafından verilen hakka sahip olması gerekir:

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerli olursa veri sahibi bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle her zaman temas kurabilir. Talebin hemen yerine getirildiğini derhal bildireceğiz.

f) Veri taşınabilirliği hakkı

Her bir veri sahibinin, bir denetleyici tarafından sağlanan, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta, kendisiyle ilgili kişisel verileri almak için Avrupa yasa koyucu tarafından verilen hakka sahip olması gerekir.

İşlemin, Madde 6 (1) (a) ve Madde 9(2) GDPR’ e göre işlemin rızaya dayalı olması koşuluyla, bu verilerin, kişisel verilerin verildiği denetleyiciden engellenmeden başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahip olacaktır; veya GDPR’nın 6 (1) Maddesi’ne göre (b) bir sözleşme ile işleme, kamu yararına veya denetçi verilen resmi otoritenin kullanılmasında yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadığı sürece otomatik araçlar ile gerçekleştirilir.

Ayrıca, GDPR`nın 20 (1) Maddesi’ne göre veri taşınabilirliği hakkının kullanılmasında veri sahibinin, kişisel verilerin bir denetleyiciden diğerine doğrudan aktarılması, teknik olarak mümkün olduğu ve bu şekilde yapılmadığı durumlarda başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz yönde etkiler.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerli olursa veri sahibi bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle her zaman temas kurabilir. Talebin hemen yerine getirildiğini derhal bildireceğiz.

g) İtiraz hakkı

Her bir veri sahibinin, Avrupa yasa koyucu tarafından GDPR`nin 6 (1) Maddesi (e)ve (f) bölümüne göre özel bir durum olduğunda istediği zaman verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır. Aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerli olursa, veri sahibi bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle her zaman iletişim kurabilir. Talebin derhal yerine getirildiğini hemen bildireceğiz.

h) Otomatik karar alma, profil oluşturma dahil

Her bir veri sahibinin, Avrupa yasa koyucu tarafından, sadece kendileriyle ilgili hukuki etki yaratan profil oluşturma da dahil olmak üzere, otomatik işlemeye dayalı bir karara bağlı kalmayacakları veya kararları olduğu sürece benzer şekilde önemli ölçüde etkileyeceği hakları olacaktır; (1) veri sahibi ile veri denetçisi arasında bir sözleşmenin imzalanması gerekli değildir, ya da (2) denetleyicinin tabi olduğu ve aynı zamanda Birlik ya da Üye Devlet yasası tarafından yetkilendirilmez. veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri almak veya (3) veri konusunun açık rızasını esas almamaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi, mSpy tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle irtibata geçebilir. Talebin hemen yerine getirildiğini derhal bildireceğiz.

i) Veri koruma onayını geri çekme hakkı

Her bir veri sahibinin, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendi kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman geri çekme hakkı vardır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerli olursa veri sahibi, bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle her zaman temas kurabilir. Talebin hemen yerine getirildiğini derhal bildireceğiz.

ÇOCUK GİZLİLİĞİ

Hizmetimiz çocuklar için oluşturmadık. Bu web sitesi 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

mSpy COPPA ile uyumlu hareket ediyor. Çocuklardan bilgi toplamıyoruz. Ebeveynleri ve yasal vasileri, çocuklarının İnternet kullanımını takip etmesine teşvik ediyoruz ve çocuklar Websitemizde hiçbir zaman izni vermeden verileri vermemeli, Gizlilik Politikamıza uymaya yardımcı olmak için teşvik ediyoruz.

Web Sitemiz ve Hizmetimiz, 13 yaşın altındaki çocukların kişisel bilgilerini toplayamayız. Ayrıca, kişisel bilgileri bir çocuktan aldığımız hakkında öğreneceğiz zaman endüstri kurallarına ve yasalara göre bu tür verileri korumaya razı oluruz ve derhal siliriz.

Çocuğunuzun hedef cihazından topladığınız bilgileri toplamıyoruz. Bütün bu bilgiler şifrelenir.

SİZİN ADINIZA VERİLERİ İŞLEMESİ : VERİ İŞLEYİCİ OLARAK MSPY

Hedef Cihaz Verileri. mSpy Hesabı için kayıt yaparken Hizmet, size bağlı kişisel verileri, bir hedef cihaz kullanıcısına / kullanıcılarına veya üçüncü taraflara (“Kullanıcı Verileri” dahil olmak üzere, hedef cihazın bilgileri kullanılan web siteleri ve uygulamalar, iletişim bilgileri, bağlantılar, ödemeler, mesajlar ve diğer iletişim, gönderilen ve alınan içerik, vb.) hesaba bağlı bir hedef cihazdan veri toplamaya başlar. Gizlilik yasasına uygun olarak Hizmet için geçerli olduğu ölçüde, bu Hedef Cihaz Verilerinin Veri Denetçisiniz ve mSpy Hizmetini sağlamak amacıyla bu tür verilerin bir Veri İşlemcisi olarak tayin edersiniz.

Hedef Cihaz Verilerini kullanımınız. Veri Denetleyici olarak Hedef Cihaz Verilerini toplamak ve işlemek için uygun yetkiye sahip olduğunuzu ve bu Gizlilik Politikasına, Kullanım Koşullarına ve geçerli yasalara göre Hizmetin açık amaçları Hedef Cihaz Verilerini işleyip kullanmayı kabul ettiğinizi garanti edersiniz. Hizmete, söz konusu işlemlere izin vermeyen herhangi bir kişiye ait kişisel verileri sunmazsınız. Hizmet aracılığıyla, sizin adınıza bizim tarafımızdan toplanan Hedef Cihaz Verilerinin bir kopyasına da erişebilirsiniz. Erişilebilir herhangi bir Hedef Cihaz Verisinin gizliliğini koruyacaksınız ve herhangi bir yetkisiz üçüncü kişiye erişimi veya açıklamayı engellersiniz. Hesabınızın yönetimi ve / veya Hedef Cihaz Verileri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun hakkında bizi 24 saat içinde bilgilendirirsiniz. Geçerli veri koruma yasalarına aykırı kullanım ve / veya bu Gizlilik Politikasını ihlal eden herhangi bir kullanım da dahil olmak üzere, bir hedef cihazdaki Hizmet aracılığıyla diğer kişilerin verilerinin (özel ya da özel değil) yasa dışı olarak kullanılmasından siz sorumlu olursunuz.

Veri İşlemcisi Yükümlülükleri. Sizin adınıza Veri İşlemcisi olduğumuz ölçüde, (a) herhangi bir Hedef Cihaz Verisini herhangi bir yetkisiz veya yasa dışı erişim, kayıp, imha, hırsızlık, kullanım veya ifşaya karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaktadır; (b) Hedef Cihaz Verilerine erişimi yalnızca İşlemcinin Hizmeti gerçekleştirmesini sağlamak için bilmesi gereken çalışanlara erişimi sınırlamaktadır; (c) Hedef Politika Verilerini yalnızca bu Politikada belirtildiği şekilde ve talimatlarınızagöre işlemektedir ve (d) Hedef Cihaz Verilerini, Hizmet`in performansı ile ilgili olanlardan başka bir amaç için kullanmamakta. İşbu Anlaşmanın sona ermesi veya feshedilmesiyle ya da talebiniz üzerine üçüncü taraf Verilerin herhangi bir şekilde kullanılmasını durduracağız ve yukarıda belirtilenler haricinde imha edeceğiz. Önceden yazılı onayınız, mahkeme veya idari emeri olmadan, Hedef Cihaz Verilerini üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz.

Garantiler. Hesabın kullanımı ve Hesabınızla bağlantılı kişisel verilerin işlenmesinden yalnızca siz sorumlusunuz; bunlar arasında, diğerlerinin yanı sıra, bir hedef cihazdan kişisel verilerin toplanması, saklanması ve analiz edilmesi de bulunmaktadır. mSpy, yapılandırmayı ve sizin tarafınızdan verilen talimatları otomatik olarak kullanır ve Hesabınızın yapılandırmasından yalnızca siz sorumlusunuz.

Veri İşlemcisi olarak sizin adınıza işlediğimiz Hedef Cihaz Verileri`nin sorumlularından biri olarak, aşağıdakileri garanti ediyorsunuz: (a) 18 yada daha büyük, kişi tarafından kullanılan cihazların mSpy yazılımını içerir ve Gizlilik Politikamızda belirtildiği gibi bu türden bir faaliyet için bir kişiden onay almıştır ve (b) izleme ve kontrol yazılımı ile ilgili tüm ilgili mevzuata uyumlu olursunuz. Bu Gizlilik Politikasına tam olarak uymayı kabul edersiniz.

Tazminat. Kullanım ve Hizmet sunumu sırasında sistemlerimize gönderilen Hedef Cihaz Verilerinin ve diğer üçüncü şahısların kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek veya kaynaklanabilecek tüm hasar, zararlardan ve kayıplardan zarar görmemizi kabul edersiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN BİRİKTİRİLECEĞİ SÜRESİ

Kişisel verilerin biriktirilme süresini belirlemek için kullanılan kriterler, bir yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra ve kişisel verilere ihtiyaç duymadığımız zaman, Amaç için gerekli olmadıkça düzenli ve güvenli bir şekilde sileriz veya yok ederiz.

DÜZENLİ SİLMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN HESAPLANMASI

Veri denetleyici, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca Hizmet boyutlandırması amacına ulaşmak için gerekli süre boyunca, veya denetçinin yasa, veya yönetmeliklerde yer aldığı Avrupa yasa koyucu, veya diğer yasa koyucular tarafından verildiği sürece işler ve biriktirir.

mSpy, bir veri konusunun kişisel verilerini, Hizmet sağlama amacına ulaşmak için gerekenden daha fazla saklamamakta ve işlememektedir. Bununla birlikte, devam eden çatışma durumlarında mSpy, kişisel verilerin, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması ve denetçinin bağlı olduğu Birlik ya da Üye Devlet yasası tarafından işlenmesini gerektiren yasal bir zorunluluğa uymak için 180 günlük bir süre veya daha fazla kişisel verileri toplayabilir. Bu sürenin sona ermesi veya daha erken bir tarihte, çatışma durumu çözülürse hedef cihazından toplanan tüm kişisel veriler ve bilgiler silinir.

VERİ KALDIRILMA

Yıllık tutum raporu sağladığımız için bir hedef cihazdan indirilen tüm kayıtları ve bilgileri 3 aylık boyunca tanımlanabilir bir temelde tutuyoruz.

MSpy Yazılımında 3 aydan daha fazla saklanan mSpy Yazılımını kullanan bir hedef cihazdan indirilen tüm kayıtların ve bilgilerin, sizi uygun bir şekilde bilgilendirerek güvenlik nedenleriyle otomatik olarak silineceğini lütfen unutmayın. Gereksinim ortaya çıktığı takdirde kayıtlar, daha fazla biriktirme için yukarıda belirtilen süre öncesinde kullanıcı tarafından indirilebilir.

3 (üç) aydan daha uzun bir süredir etkin bir hesabın olması durumunda sunucularımıza indirilen tüm bilgileri bir hedef cihazdan saklamayız. Bu süre bittiğinde tüm bilgiler silinir. Süresi dolmuş hesaplar durumunda bir hedef cihazdan indirilen tüm bilgiler 1 (bir) aylık süre içinde silinir.

Ayrıca, Hesap aracılığıyla, herhangi bir zamanda kaydedilen tüm geçmiş verileri silebilirsiniz. Bu verilere artık erişilemez ve aşağıda belirtilenler haricinde bir sonraki yedeklemede sistemlerden tamamen kaldırılacaktır.

Hesabınızdaki bir hedef cihazdan indirilen tüm günlükleri ve bilgileri kaldırmak isterseniz lütfen cihazınızdan / cihazlarınızdan mSpy`yi kaldırın ve support@mspy.com adresine bir e-posta gönderin (veya “Hesabımı Sil” butonuna tıklayın). Hesabınız 30 gün ya da daha kısa bir süre içerisinde aktif sistemlerimizden, sunucularımızdan ve yedeklemelerimizden kalıcı olarak silinecektir. Hesabınızı silerek hedef bir cihazda bulunan tüm kişisel bilgileriniz silinecek, bağlı olduğumuz Üye Devlet yasası tarafından işlenmeyi gerektiren fatura bilgilerinin yasal bir zorunluluğa uygunluğu hariç ve toplanan bilgiler de silinecektir.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ NASIL ÇIKARABİLİRİM VEYA DEĞİŞTİREBİLİRİM?

Bizden daha fazla e-posta iletişimini çıkarabilmek için e-postadaki onaylama düğmesine tıklayın veya bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçin. İsteğinize uygunluğu sağlamak için 10 (on) iş günü gerekebilir.

Bize sağladığınız kişisel verilerinizi değiştirmek için lütfen bu Gizlilik Politikasının sonunda belirtildiği gibi bizimle iletişime geçin.

BU GİZLİLİK POLİTİKASI İÇİN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

Bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirebiliriz ve Web Sitesindeki Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yapabiliriz, bu nedenle lütfen sık sık gözden geçirin. Bu Gizlilik Politikasının geçerli versyonun tarihini aşağıda belirtiyoruz, böylece en son ne zaman güncellendiğini bilirsunuz.

Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, sizden daha önce topladığımız kişisel verilerinizi veya bu değişikliklerden sonra etkilemeyebilir.

Değişikliklere itiraz ederseniz, lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

YÖNETİM HUKUKU

Bu Gizlilik Politikası, 101/2000 Coll (“CDP”) sayılı Çek Veri Koruma Yasası da dahil olmak üzere Çek Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve bunlarla ilgili olarak yorumlanmıştır. 1 Haziran 2000 tarihinden itibaren geçerli olup Veri Koruma Direktifini (95/46 / EC) ve 2016/679 sayılı Yönetmelik`i, 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olan 95/46 / EC sayılı Direktifi (“GDPR”), Kişisel Verilerin işlenmesi ve serbest dolaşıma ilişkin gerçek kişilerin korunması ile ilgili olarak uygular.

Çek mahkemeleri, bu Gizlilik Politikasından kaynaklanan veya bu Gizlilik Politikasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir iddia veya anlaşmazlığı çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

Çek Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği dışındaki yerlerden web sitesine erişenler, yerel yasaların geçerli olduğu ölçüde ve yerel yasalara uyulmasından sorumludur.

BİZİMLE BAĞLANTI KURUN

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel bilgilerinizde değişiklik yapmak veya veritabanımızdan kaldırmak istiyorsanız lütfen bize e-posta ile ulaşın: support@mspy.com ve yalnızca e-postanın konu satırında "Re: Gizlilik Politikası" sözcüklerini ekleyin.

Kişisel veriler ve gizlilik meseleleri ile ilgili tüm bildirim ve talepler şu adrese gönderilmelidir:
Ekaterina Gres
Data Protection Officer
Altercon Group s.r.o.
Londynska 730/59, Vinohrady, 120 00 Praha, Czech Republic
dpo@mspy.com

Versyon: 25 Mayıs 2018.